Slutar era bästa anställda? Chefen kan vara anledningen

Flera undersökningar visar att den främsta orsaken till att människor slutar på sina arbetsplatser är relationen till sin närmaste chef.

Tråkigt eftersom det är chefen som ska vara den som leder medarbetarna framåt – så att de anställda får möjligheten att utvecklas, lyckas och mår bra.

Hur står du dig, eller din chef, mot våra 14 punkter?

Det här är guiden som listar anledningarna till varför personalen slutar på grund av chefen. Några av de 14 punkterna är:

  • Micro Management
  • Att bara prata om bra saker
  • Dumsnålhet

Läs om resterande 11 punkter genom att fylla i formuläret här på sidan.

Trevlig läsning!
Poolia