3 tester som kommer att revolutionera dina rekryteringar

3-tester-map-matrigma-mint

Vi på Poolia samarbetar med Assessio som utvecklar egna, forskningsbaserade tester – för att förbättra och komplettera den redan gedigna grunden av tester som vi kan erbjuda i rekryteringssammanhang. Sedan många år tillbaka har vi jobbat med bland annat Hogans-testerna, BKT och Service First. Med det nu utökade samarbetet vill vi nu ge dig som ska rekrytera de bästa förutsättningarna för att kunna göra optimala urval tidigt i processen, och att fatta rätt beslut.

MAP – ett personlighetstest

MAP står för Measuring and Assessing Individual Potential och är ett personlighetstest som bygger på femfaktormodellen. Det är ett normativt och högkvalitativt verktyg för personbedömning, där resultaten kan jämföras mot andra svaranden. När du använder MAP har du möjlighet att få återkoppling som stödjer en kompetensbaserad rekryteringsprocess och hjälper dig att anställa rätt kandidat. Testet utvecklas dessutom kontinuerligt för att bäst beskriva personligheter och bedöma lämpligheten för vissa uppgifter i arbetslivet. 

Så gör du en ännu bättre behovsanalys  Vägen till en lyckad rekrytering Ladda ner guiden här

Matrigma – ett begåvningstest

Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som ger ett mått på personens generella begåvning genom problemlösning. Eftersom Matrigma inte innehåller några språkliga element så är det oberoende av kulturell eller språklig bakgrund. Därmed är det ett mer jämlikt och icke-diskriminerande test som driver mångfald. Testet finns i två olika versioner, en kortare och en längre. 

MINT – ett personlighetstest

MINT står för Measuring Integrity och är ett unikt personlighetstest avsett att identifiera goda organisationsmedborgare och medvetet skadliga tendenser på arbetet. MINT är anpassat för att mäta personlig lämplighet för olika positioner i arbetslivet, och egenskaper som mäts i testet har stor betydelse för framgång i yrkeslivet.

MAP, Matrigma och MINT är certifierade av DNV enligt Europastandarden EFPA.

 
Är du nyfiken på trenderna som präglar framtidens rekrytering? Allihop presenteras i Kompetensindikatorn från 2018! Kontakta oss så kommer vi gärna till dig och berättar mer.

 

Hur kan jag använda testerna?

Vid användning av testerna som urvalsverktyg tidigt i processen kommer du att kunna förvänta dig bättre förutsättningar för att se till de mest relevanta egenskaperna i ett urvalsförfarande och därmed säkerställa att du förutser potentialen hos kandidaterna. Utifrån forskningsbaserade slutsatser har det framkommit att kombinationen av olika typer av tester av MAP, Matrigma och MINT skapar högre tillförlitlighet i rekryteringsprocessen, jämfört med om du endast skulle använda ett personlighetstest.

Att kombinera begåvningstest med personlighetstest och integritetstest visar vilka kvalitéer som är starka hos kandidaten. På det sättet får du tidigare i processen reda på hur en person kan komma att fungera som en del av din organisation. Det är så du revolutionerar dina rekryteringar!

 

Är du nyfiken på att använda dig av testerna i framtida rekryteringar, eller vill du veta mer om hur de fungerar? Då kan du läsa mer om testerna här, eller kontakta oss direkt så hjälper vi dig med dina behov!

Använder du tester i din rekrytering så vet du vilket enormt värdefullt verktyg det är för att tidigt kunna bedöma en kandidats lämplighet för arbetet. Vi på Poolia har gedigen erfarenhet av att testa arbetssökande ur olika aspekter. Här är 3 forskningsbaserade tester som kommer att hjälpa dig långt i dina rekryteringar!