5 frågor att ställa innan du rekryterar en projektledare inom IT

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >5 frågor att ställa innan du rekryterar en projektledare inom IT</span>

1.   Är IT-kompetens ett måste?

Inom IT-branschen handlar det för en projektledare om att både kunna hantera mjuka och hårda frågor, det vill säga att vara vass på såväl ledarskap som teknik. Men då projekt i regel skiljer sig åt en hel del är frågan exakt hur insatt projektledaren faktiskt måste vara inom IT. Om du ser över uppdraget kommer du kanske se att uppdraget främst handlar om ledarskap och att driva projektet framåt. Då bör du främst fokusera på det, och inte IT-kunskaperna.

2.   Hur ser resurserna i teamet ut?

Sedan måste du se över vad du behöver för resurser och vilka som redan finns tillgängliga i företaget. Det finns alltid mängder av kunskap i företaget som ibland förbises. Sitter redan personalen inne med den kunskap som krävs behövs antagligen bara en person som kommer in och driver projektet.

3.   Hur har det sett ut tidigare?

Jämför också med hur ni har haft det innan, och vilka egenskaper som tidigare projektledare haft inom rollen som ska tillsättas. Kanske har också teamet förändrats. Då bör du gå igenom det nya teamets egenskaper och styrkor för att komma fram till vilka egenskaper personen du söker bör ha för att komplettera gruppen. Fokusera inte bara på vilka IT-kunskaper personer du söker ska ha, utan se även till teamets sammansättning och vilka personliga egenskaper som bäst skulle passa in i den befintliga gruppen.

4.   När behöver personen vara på plats?

Sätt sedan upp en tidsplan för att komma fram till en tidpunkt där projektledaren verkligen behöver komma in. Det är inte ovanligt att en projektledare sätts in i ett projekt som fortfarande inte har kommit igång ordentligt vilket är ineffektivt, både när det gäller tid som kostnader. Eftersträva att ha en grund- och tidsplan färdig innan projektledaren sätts in där teamets sammansättning, projektledarens roll och uppdragets karaktär är på plats.

5.   Bör vi outsourca?

Att ta in en projektledare utifrån kommer med en rad fördelar. Det kan vara lättare för en extern projektledare att ta de tuffa besluten då de inte har samma relation till de anställda och företaget i sig. En utomstående projektledare kommer också in med mycket energi och skinn på näsan och kan erbjuda nya, värdefulla tankar och idéer som ni kanske inte ens tänkt på innan!

Vill du veta mer om hur du rekryterar inom IT?

Guiden för dig som ska rekrytera inom IT    Ladda ner guiden här

En duktig IT-projektledare är eftertraktad på dagens jobbmarknad. Det kan vara knepigt att hitta rätt person för ett visst uppdrag då personen förutom att projektleda även kan behöva specifik IT-kompetens. Här delar vi med oss av fem användbara tips inför att du ska rekrytera nästa projektledare inom IT.