7 frågor du bör kunna besvara innan du påbörjar en ny chefsrekrytering

christin-hume-RÄTTSIZE-1

Den stora guiden för chefsrekrytering    Ladda ner guiden här

1 Har du en plan?

Börja med att ha en bra och tydlig utgångspunkt där du definierar en plan för hur du ska hitta en ny chef. Ett inledande grundligt förarbete är viktigt – annars kommer processen inte fortlöpa lika bra och det kommer i längden att bli mer tidsödande och otydligt och risken för en felrekrytering är större.

2 Hur ser kravprofilen ut?

Påbörja inte en rekrytering innan du och den rekryterande chefen har en samstämmig bild av hur kravprofilen ser ut. Använd inte den kravprofil som togs fram för personen som innehar befattningen idag, utan formulera alltid en ny. Alla rekryteringar är unika! Fundera på hur du kan få en bra bild över rollen och nuläget, och vad personen ska åstadkomma. 

I kravprofilen ska befattningen tydligt specificeras och man behöver måla upp en tydlig bild av både rollen och vad för typ av ledare som söks. Inkludera såväl skallkrav som börkrav och sätt upp en beräknad marknadsmässig lönenivå. Skriv ingen lång lista med krav utan gör en prioritering med hänsyn till såväl erfarenhet och kunskaper som förmågor och ledaregenskaper.

3 Hur mycket tid kan jag avsätta?

Hur mycket tid du personligen kan avsätta är avgörande för hur processen ska läggas upp. Fundera därför kring hur lång tid du behöver avsätta för att göra en behovsanalys, för att söka kandidater och göra urval, samt ungefär hur många kandidater du har tid att träffa, och hur lång tid rekryteringsprocessen kan tillåtas ta. Om du inser att du inte har tiden som krävs, kanske du borde ta hjälp i processen. 

4 Vilka mål har jag för rollen?

Konkretisera mål som personen bör ha åstadkommit både på kort och lång sikt. 

5 Hur har tidigare rekryteringar gått?

Fundera över hur det gick förra gången du rekryterade en chef. Vilka eventuella problem och utmaningar uppstod under processens gång? Vad tog du med dig som fungerade bra? Förra gången du rekryterade såg rollen kanske annorlunda ut vad avser mål, omvärld, organisation och nuläge. Man behöver för varje tillfälle formulera en kravprofil som stämmer för just det tillfälle man ska rekrytera. 

6 Varför är tjänsten ledig?

Det är också värdefullt att lägga tid på att fundera på varför tjänsten från första början blivit vakant. Kanske finns det utmaningar som du inte blivit varse om och som behöver ses över. Att skapa rätt förutsättningar och ge en riktig bild av både utmaningar och lockelser som finns i rollen är avgörande för att den nya chefen ska lyckas i sin roll. 

7 Är beställaren av rekryteringen rätt beslutsfattare? 

Är det personen som har beställt rekryteringen som ensam kommer att avgöra vem som ska anställas? Om inte bör du säkerställa att rätt person/personer är inblandad i processen. Det är avgörande att den som så småningom följer upp och fäller avgörandet i hur personen har lyckats i sin roll också är med och fattar beslut om vem som ska rekryteras.

Läs mer om executive search!

 

 

En chefsrekrytering bör aldrig inledas innan du vet vilken typ av chef du är ute efter eller förutsättningarna för rollen. Poolia Executive Search AB, med mer än 70 års gemensam erfarenhet av chefsrekrytering, erbjuder dig här en rad frågor du bör ställa dig själv innan du påbörjar den faktiska rekryteringsprocessen.