Case: Välbekanta arbetsuppgifter i nya branscher – så jobbar en interimskonsult bäst!

case-interimslosning

Från riskkapitalvinimport till revision

Som konsult inom marknad och kommunikation har Pernilla Hagegård varit på olika bolag och arbetat som projektledare i många olika sammanhang. Innan hon kom till PwC hade Pernilla ett frilansuppdrag för ett riskkapitalbolag – ett litet företag med begränsade resurser. De var i behov av en marknadsansvarig, men ville inte rekrytera innan de visste om det fanns ett tillräckligt behov för en sådan tjänst. Efter 8 månader kom bolaget fram till att det inte behövdes, vilket gjorde att Pernilla tog steget vidare.

När hon kom i kontakt med PwC insåg hon genast att deras uppdrag skulle passa hennes yrkesprofil och erfarenhet som handen i handsken. Det var ett stort och etablerat tjänsteföretag i en spännande bransch, med många större affärsutmaningar i sikte. Att få arbeta i ett större team, och vara en del av något större, var precis det steget hon ville ta.

– Jag är en ganska rastlös person, jag älskar att driva projekt, träffa nya människor och lära mig nya saker! Det är roligt att kunna gå från bransch till bransch som egen företagare och då är uppdrag som interimskonsult perfekt, säger Pernilla.

Välbekanta arbetsuppgifter för erfaren konsult

PwC:s marknadsavdelning bestod vid tillfället av cirka 20 personer, där en av de 4 projektledarna var på föräldraledighet. Pernilla gick in som interimskonsult i dennes roll för att upprätthålla avdelningens arbete och löpande arbetsuppgifter. Den väsentliga skillnaden mot tidigare uppdrag var att denna roll nu gav henne erfarenheten av en större internationell  organisation, något som ofta efterfrågas hos konsulter.

– Många lägger stort värde vid att man har kompetensen och erfarenheten från mer omfattande och komplexa bolag. Det handlar om att man bland annat ska känna till hur organisationsstrukturen och beslutsvägarna funkar, eftersom det präglar verksamhetens arbete i grunden, menar Pernilla.

 Därför ska du arbeta som konsult Ladda ner guiden!

Skapa nya relationer är viktigt som interimskonsult

Rätt konsult på rätt position resulterar ofta i en kort startsträcka för arbetet. Det enda som är viktigt att lägga tid på är att snabbt och smidigt komma in i verksamheten, lära känna alla sina kollegor och skapa nya relationer.

Pernilla stannade på sitt uppdrag i ett år, och efter det blev hon erbjuden en fast anställning på PwC som gjorde att hon blev kvar på företaget i sammanlagt 6 år.

– Att vara väldigt bra på att skapa nätverk och relationer är A och O när man ska in snabbt på ett företag. Jag tycker att det är viktigt att man som konsult är flexibel i sitt samarbete med andra – för att det ska gå så smidigt som möjligt i ens uppdrag. På PwC fungerade detta väldigt bra! avslutar Pernilla.

 

Behöver du också ta hjälp av en interimslösning i din verksamhet? Kontakta oss på Poolia så hjälper vi dig att matcha ditt särskilda behov med de många duktiga konsulterna i vårt nätverk!

Projektledarrollen kräver ett brett sinne likaväl som specialistkunskap inom många områden – och en interimslösning är perfekt för detta uppdrag. Pernilla Hagegård berättar om sin erfarenhet av att vara konsult på PwC – ett av Sveriges ledande företag inom revision och andra liknande konsulttjänster.