Chef? Det är inte tanken som räknas – du måste agera också!

battre-ledare-ami-918846-edited.jpeg

Som chef är det lätt att ta sin roll och sina medarbetare för givna. Men vill du förändra så måste du handla konkret! Här berättar Ami Hemviken hur du kan bli en bättre ledare och driva engagemang hos dina medarbetare.

Forskning visar att engagerade medarbetare har lägre sjukfrånvaro, är mer kreativa och presterar bättre. Detta är högst relevant för dig som chef, eftersom allt i slutändan handlar om lönsamhet. Hur attraherar, utvecklar och behåller du rätt personer – och hur kan du arbeta både strategiskt och praktiskt med att höja medarbetarengagemanget?

Vad signalerar du? Var tydlig!

Som ledare är du en kommunikatör, och det är viktigt att vara medveten om sin egen kommunikation. Vad signalerar jag med det jag säger och det jag gör? Lever jag som jag lär? Att skapa en kultur med arbetsglädje är ett steg i att bygga en inkluderande arbetsplats där alla känner sig trygga. Och det är först då som kreativiteten och effektiviteten ökar.

Lästips: Är du en chef med effektivt helikopterperspektiv eller bara enstörig detaljnörd?

Var också tydlig med vad som ingår i din medarbetares roll. Som medarbetare är det viktigt att vara aktiv och driven, samt bidra till ett gott arbetsklimat och arbetsplatskultur. Det vanliga begreppet medarbetarnöjdhet signalerar en passivitet, där en nöjd medarbetare sällan motsvarar ett driv att förändra och förbättra. Att istället prata om medarbetarengagemang är att tydligare lägga vikt vid en ömsesidig relation mellan arbetsgivare och arbetstagare – något man aktivt arbetar för att driva framåt tillsammans. Detta är också ett sätt att attrahera, utveckla och behålla rätt individer som leder organisationen i rätt riktning. 

Utvärdera framgång och ge mer beröm

En konkret tips du som chef kan ha nytta av för att skapa större medarbetarengagemang är att låta dina medarbetare få uppleva och utvärdera framgång. När ett mål inte har uppnåtts lägger man oftast tid på att analysera varför – men detta är viktigt att göra även när man klarar ett mål. När ni dokumenterar vad som gick bra vet ni vad ni ska göra till nästa gång. 

Ett annat tips är att ge mer äkta och ärligt beröm. Ta dig tid att uppmärksamma, uppmuntra och bygga vidare på dina medarbetares styrkor. Beröm heller inte bara väl utförda arbetsuppgifter, utan uppmärksamma även de som sprider glädje och bidrar till ett gott arbetsklimat. För detta är ju bland det viktigaste när du vill skapa medarbetarengagemang!

Så blir du en drömchef!  Den viktigaste pusselbiten för en fungerande verksamhet Ladda ner guiden här