Christina Nordin utsedd till Årets Digitala Ledare

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Christina Nordin utsedd till Årets Digitala Ledare</span>

Stort grattis till en välförtjänt vinst! Vi inleder med den klassiska frågan; hur känns det?

–Det känns fantastiskt. Bara att bli nominerad var roligt, men att sedan faktiskt få priset känns väldigt bra. Jag är glad både för min egen men kanske mest för Jordbruksverkets skull.

Hur anpassade du ditt ledarskap vid pandemins intåg?

–Ja, som myndighet hade vi ett uppdrag av regeringen att de som kunde skulle arbeta hemifrån. Det varade i nästa två år med någon paus. För att klara av en unik händelse som pandemin, som sätter stor press på oss och förändrar våra vanor, är det så viktigt att hålla ihop människor. Prata om vad vi står för, inge hopp och vara väldigt närvarande som ledare. Vi införde ett nytt digitalt forum exempelvis där vi samlade alla medarbetare en gång i månaden för att lyfta verksamheten, prata om viktiga frågor, fira och faktiskt också ha kul, skoja lite mitt i allvaret. Vi såg till att vi hela tiden höll koll på hur medarbetarna mådde och upplevde situationen. Vi genomförde även flera stora förändringsarbeten digitalt där vi behövde involvera och ha tät dialog med alla som berördes. Där försökte jag också vara väldigt närvarande. Så på ett sätt blev jag kanske ännu mer närvarande i verksamheten under pandemin. Jag pratade mycket om pandemin, hur vi arbetade med olika frågor runt den och vad vi såg framåt i mina veckobrev. Det handlar också om hur vi ska ta vara på de möjligheter till mer digitala arbetssätt som pandemin gav oss en rejäl skjuts i.

Vilka har varit framgångsfaktorerna i ditt ledarskap genom åren tror du?

–Mina ledord för mitt ledarskap är öppenhet, delaktighet och transparens. Jag tror på att delaktiga medarbetare är glada medarbetare. Är jag som ledare transparent med vad jag tänker och bjuder in till dialog så får man engagerade medarbetare som tar ansvar och levererar resultat. Jag jobbar också mycket med mod: att man ska våga fråga, våga tycka annorlunda, våga säga vad man ser och det kräver prestigelöshet. Att man kan ändra sig om man har tänkt om och att det inte är hela världen om det blir fel.

Har du någon lärdom från resan att dela med dig av?

–En sak som jag tar med mig är att inte vara för snabb att se en kris eller händelse bara som negativ. Det var lätt att tänka att vi måste gå tillbaka efter pandemin till hur det var tidigare utan att se på vilka möjligheter att förändra i en annan riktning. Jag lyssnade mycket på debatten, både på experter och medarbetare. Och vi gjorde själva undersökningar. Vi landade i att vi har möjlighet att arbeta 80 % av arbetstiden på distans men att det är verksamheten och måendet som måste styra hur hög den siffran blir. En viktig lärdom generellt är att du som ledare inte alltid ska ha svaret direkt, våga lyssna och lära av alla kloka människor du har omkring dig, och våga ändra dig. Det blir bra beslut och det skapar förtroende. Det gäller alla områden.

Hur tänker du kring den digitala framtiden?

– Haha, den är väl ljus hoppas jag?! Som jag ser det måste vi ha med oss digitaliseringstankarna i det mesta vi gör. Medarbetare, våra kunder och uppdragsgivare förväntar förenklingar och effektiviseringar, och digitaliseringen är en förutsättning för mycket av det. Men i detta är det viktigt att se digitaliseringen just som ett verktyg i ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att inte tappa fokus på riktning, mål, struktur och kultur. Vi får inte heller glömma att vi behöver ses fysiskt också för att vara kreativa och hitta lösningar.

Motivieringen

Med ett väl utvecklat ledarskap och hög digital närvaro har Christina Nordin följt sin vision att skapa det bästa Jordbruksverket någonsin. Med digitalisering som verktyg och ett ledarskap präglat av värme, humor och energi har en av länets största arbetsgivare stärkt sitt arbetsgivarvarumärke och sin produktivitet. Genom att förse personalen med digitala förutsättningar har Christina skapat vi-känsla och ett arbetsklimat som bygger på tillit. Genom att lyfta in IT-frågor i högsta ledningen har myndigheten även
förstärkt sina stödsystem för att korta ner ledtider i handläggningsärenden. Sverige måste ha en hållbar matproduktion som vårdar landets växter, djur, mark och vatten under såväl normala förhållanden som i kris. Christina Nordin har haft mod att med digitaliseringens hjälp se till att Jordbruksverket klarar detta uppdrag. 

 

Vad är mest kostnadseffektivt: rekrytera själv, hyra in personal eller ta in  hjälp? Ladda ner vår guide!

Vår värld är i ständig förändring och då är det viktigt att organisationer och företag också utvecklar sig i takt med sin omvärld. För att klara av det krävs en bra ledare som har mod och förstår digitaliseringens möjligheter. För femte året i rad delar Poolia ut priset Årets Digitala Ledare i Jönköping för att hylla och uppmärksamma personer som lyckas få med sig sina medarbetare på ett framgångsrikt sätt i en digital förändringsresa. Lördagen den 30 april var det äntligen dags för Jönköpingsgalan där vi fick äran att presentera vår vinnare, Jordbruksverkets Generaldirektör, Christina Nordin,