Då är det dags att ta in en interimschef – våra bästa tips

Behöver ni en specifik kompetens under en begränsad period? När en lucka uppstår som måste fyllas med en kompetent ledare är en interimschef en bra lösning. Poolias interimschefer har alltid en gedigen bakgrund och den erfarenhet som krävs för att leda både under ett förändStaffanringsarbete, vid ett speciellt uppdrag som kräver spetskompetens eller för att tillfälligt ersätta en chef vid föräldraledighet, sjukskrivning eller innan ordinarie blivit tillsatt.

Staffan Heidenberg är VD för Poolia Interim Management och här berättar han om när en interimschef kan vara den bästa lösningen och vad man som företag måste tänka på när man anlitar en.

Många som väljer att gå över från en fast anställning och bli interimschef gör det för att kunna ta uppdrag de tycker är intressanta och motiverande. De flesta har en lång och bred erfarenhet av att vara chefer och konsulter och väldigt många har tidigare haft positioner som exempelvis VD, CFO eller marknadschef. Som konsult får de möjligheten att välja sina uppdrag och det gör att alla interimschefer vi tillsätter är nyfikna, motiverade och redo för att leda och ta ansvar under den tid som krävs. 

Interimschef som kan leda förändringsprojekt

Istället för att bara ersätta den chef som är tillfälligt frånvarande har många organisationer nytta av att tillsätta någon med specialistkompetens som kan ta till vara på tiden och hjälpa till med ett förändringsarbete. Det kan handla om att utveckla en ledningsgrupp, att genomföra en börsintroduktion, att digitalisera processer eller att ta sig in på nya marknader. För att leda ett förändringsprojekt krävs en väldigt specifik kompetens som många av interimscheferna redan besitter. Med sitt utifrånperspektiv kan de dessutom se saker på sätt som anställda missar. Tänk efter – hur kan ni nyttja den här perioden på bästa sätt? 

Rätt kompetens och stor erfarenhet

Många har en uppfattning om att en interimschef är någon som ska komma in och “städa upp” genom att säga upp folk, och så är det inte. Istället kan interimschefen effektivisera och utveckla organisationer med all den kunskap de besitter och få fart på olika interna processer. Ett lyckat exempel från verkligheten är när vi på Poolia tillsatte en interimschef till en företagsavdelning som var väldigt turbulent. Hälften av de anställda var nyexaminerade och den andra hälften hade jobbat ett längre tag. Vår konsult löste detta på ett fantastiskt bra sätt tack vare dennes kompetens, utifrånperspektiv och tidigare erfarenheter. En interimschef är specialist på att orientera sig fram i en organisation och hitta lösningar på komplexa problem. 

Så vad måste man som företag tänka på när det är dags att ta in en interimschef? Här kommer mina tre viktigaste tips. 

  • A och O är att skriva en bra och tydlig kravprofil. Vad behöver ni ha hjälp med? Vad ska konsulten tillföra? Ta god tid på er och fundera på var ni vill vara om ett eller fem år och vilken kompetens som krävs för att ta er dit. Vad kan ni utveckla under den här perioden innan den ordinarie ledaren är på plats? 
  • Var tydlig och kommunicera med hela organisationen om att ni tar in en interimschef, vad anledningen är och vad individen kommer att utföra under sin tid. Då kan ni avdramatisera situationen och undvika onödig oro som ofta kommer från medarbetare som känner sig hotade och har förutfattade meningar om vad en interimschef gör. Låt istället de anställda känna sig delaktiga.
  • När interimsperioden närmar sig slutet är det dags att fundera på nästa steg. Tänk på att konsulten kan bidra oerhört mycket till onboardingen av den nya chefen. Här har ni en person som redan ägnat flera månader åt att verkligen sätta sig in i rollen och som nu har ett flexibelt schema. Låt interimschefen gå sida vid sida om den nya chefen under en eller ett par veckor så får denne en flygande start. 

Är ni i behov av en interimschef? Med vårt enorma nätverk i Sveriges näringsliv och vår 30 år långa erfarenhet i rekryteringsbranschen löser vi ditt interimsbehov snabbt.
Kontakta mig så hjälper jag er! 

Staffan Heidenberg 
Telefon +46 70 859 33 98
staffan.heidenberg@poolia.se