Då tar du in en interim management-konsult

Då tar du in en interim management-konsult_blogg_poolia-1

Interim management är en tillfällig lösning när ett företag anlitar en professionell, erfaren och operativ ledare under en begränsad tidsperiod för ett specifikt uppdrag. I det här blogginlägget kommer vi lista vid vilka tillfällen som det kan löna sig att ta in en interim chef.

Vid en uppsägning

En chef säger upp sig och det första du gör är att försöka anställa en ny. Du vill ju snabbt få in en ersättare så att ni inte tappar fart. Fundera på om du kanske skall ge dig själv lite tanke-tid. Ta in en interim chef så länge. Tillsammans med din ledningsgrupp kan ni sedan fundera i lugn och ro om det är dags för den där omorganisationen, eller företagets utveckling på nya marknader etc. Det kan göra att du inte bara försöker ersätta din tidigare chef, det kan innebära att du anställer en chef med helt annan kompetens.

När ni behöver varsla

Att göra nedskärningar är svårt och komplicerat. Oftast behövs mer resurser under en begränsad tid för att lyckas göra detta på ett bra och förståndigt sätt. Dels för att få den personal som behöver gå att känna att de blivit så rättvist behandlade som det går, dels för att den kvarvarande personalen skall må bra och fortfarande ska kunna arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är inte ovanligt att det i dessa situationer blir fler uppsägningar än vad man kanske räknade med. T ex söker sig en del chefer vidare vid dessa stunder och ni får plötsligt en vakans i helt fel skede. Ring oss och hyr en interim chef som är van att hantera dessa situationer.

Vid behov av specialistkompetens

Många företag idag har stora behov av digitalisering. Ta in en interim management-konsult som driver ett särskilt projekt, utbildar din personal och slutför uppdraget. Då har ni iallafall kommit igång.

Medan du rekryterar en långsiktig lösning

Det är svårt att rekrytera idag och det tar väldigt mycket tid och pengar för dig som företag. Ta in en interim lösning för att få tid att hitta rätt person, utan att bli stressad för att du måste fylla en position.

Vid förändringar i samhället

Samhället förändras hela tiden och därför kan det ibland vara svårt att veta hur framtiden ser ut för vissa branscher. Ta exempelvis retail – snart handlar kanske ingen i fysiska butiker längre. När man inte är varse framtiden kan interim management vara lösningen. Ta in en person för ett kortare uppdrag och utvärdera sen om det finns ett syfte att rekrytera för den här positionen i framtiden.

Nu har du fått koll på några tillfällen som det kan löna sig att ta in en interim management konsult.

Vill du veta mer om hur processen fungerar? Ladda ner guiden nedan!

Interim management  Såhär fungerar det Ladda ner guiden här!