Därför ska du som arbetsgivare arbeta aktivt med kompetensutveckling

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Därför ska du som arbetsgivare arbeta aktivt med kompetensutveckling</span>

Efter pandemin har fler och fler insett värdet av att ha ett flexibelt arbete med bra work-life-balance – där man känner sig uppfylld och tillfredsställd på jobbet varje dag. Samtidigt står vi inför en global kompetensbrist, som har lett till att fler och fler arbetsgivare behöver lägga tid och resurser på den interna kompetensutvecklingen. Detta har visat sig ha många fördelar för både de anställda och för företagets framgångar.

Här går vi igenom de viktigaste anledningarna till varför du bör se till att din organisation arbetar aktivt med kompetensutveckling för era medarbetares trivsel och utveckling, enligt LinkedIns workplace learning report.

  1. En lärande kultur är en bättre kultur 

Att arbetsplatskulturen är viktig för att man ska trivas på jobbet skriver nog de allra flesta anställda under på. De saker som definierar en bra kultur är bland annat företagets värden, känslan av tillhörighet och ett gott samarbete – och de senaste åren har “möjligheten att lära och utvecklas” seglat upp från plats nio till första plats på listan över anställdas viktigaste ingredienser för en bra arbetsplatskultur. Genom att erbjuda en arbetsplats där den anställde vet att den kommer att få chansen att fortsätta utveckla sin kompetens genererar ni tydlig indikator på att personen kommer att trivas på jobbet.

  1. Det handlar om överlevnad 

Tre av fyra svenska företag har redan svårt att hitta rätt kompetens, och eftersom kompetensbristen samtidigt också ökar globalt kan man inte längre rekrytera från utlandet på samma sätt. Detta innebär att företag måste tänka om för att överleva även i framtiden. Genom att kompetensutveckla den redan anställda personalen kan företag på ett effektivt sätt fylla ut de luckor som uppstår och stå konkurrenskraftiga i många år framöver. För dig som arbetsgivare kan det innebära möjligheter att utvidga nuvarande roller eller erbjuda mentorskapsprogram, praktik eller kurser på arbetstid. 

  1. Det hjälper anställda att nå sina mål - hos er

För att fortsatta känna sig motiverad på arbetet under alla de år som är kvar till pensionen har det visat sig vara viktigt för många att sätta mål för sig själv att sträva mot och utvecklas för. Genom att vara en arbetsgivare som aktivt arbetar med kompetensutveckling av era egna anställda främjar ni dessa mål och hjälper anställda att enklare komma närmare dessa utan att de ska behöva lägga en del av deras fritid på att utbilda sig. Det kommer dels att gynna er arbetsplats att vara i konstant utveckling genom era anställda, men även intresset av att vilja fortsätta arbeta kvar hos er kommer att öka.