Därför vill Millennials jobba på ditt företag

Millennials, Generation Y, nätgenerationen eller digital natives. Ja, det finns säkert fler namn på generationen född 1985 och framåt. En åldersgrupp som har kallats lata, curlade, behovsstyrda och giriga. Nej, så är inte fallet. Detta är bara en generation som ställer lite högre krav på arbetsmarknaden och det är upp till dig som företag att hänga med i utvecklingen, för nu går det undan. Framför allt när den nya generationen väljer bland potentiella arbetsgivare.

Den nya arbetskraften

Millennials utgör nästan den större delen av Sveriges arbetskraft och spelreglerna på arbetsmarknaden har skrivits om. Den nya generationen drivs inte av höga löner och status. Tvärtom, de vill må bra, trivas och utvecklas. Här kommer 8 punkter som du bör ha i åtanke för att få den nya generationen att vilja arbeta hos dig.

  1.    Arbetsmiljö

Att ha en välfungerande arbetsmiljö och förutsättningarna för att kunna utföra ett bra jobb är viktigt för Millennials. Tekniken måste vara i framkant och den måste fungera! Hela tiden.

  1.    Kollegor

Kollegor som man trivs med är extremt viktigt för den nya generationen. Det är lika viktigt som arbetsuppgifterna. För trivs man inte med kollegorna men arbetsuppgifterna är superkul så vill man ändå inte vara kvar. Skulle det vara tvärtom stannar man oftast längre.

  1.    Transparens

Att vara öppen med allt vad gäller ekonomi, policys, omorganiseringar etc. är viktigt för Millennials. På sätt känner de sig mer involverade och delaktiga i helheten.

  1.    Ledarskap

Även ledarskap värderas högt hos den nya generationen. En chef som ser, lyssnar, ger feedback och får en att utvecklas är extremt viktigt. Läs mer om hur du blir en drömchef här,

  1.    Flexibla arbetstider

Ett önskemål från den nya generationen. Eftersom de flesta är ständigt uppkopplade och kan i många fall göra sitt jobb var som helst har de ingen förståelse för att vara på plats mellan 8 och 17.

 

  1.    Företagskultur

Kultur, stämning och värderingar är väldigt viktigt för den nya generationen. Att arbeta på en attraktiv arbetsplats skapar stolthet internt samtidigt som mångfald och CSR värderas högt hos Millennials. Det är därför extra viktigt att Millennials värderingar stämmer överens med företagets. Moralen är viktig och står inte personen bakom företagets värderingar kan hen inte arbeta där.

Så attraherar du duktiga medarbetare! Ladda ner vår guide!

  1.    Balans mellan privat- och arbetsliv

Millennials lägger stor vikt vid partner, familj och trygghet. Därför värdesätter de privatlivet lika mycket som arbetslivet. De är därför måna om att arbeta på en arbetsplats som kan ge balans mellan båda. De värdesätter möjligheten att påverka sitt eget arbete och arbetstider för att kunna spendera så mycket tid som möjligt hemma.

  1.    Status vs utveckling

Om Millennials fick välja mellan ett tråkigt jobb med hög lön och status, och utvecklingsmöjligheter, en spännande arbetsmiljö och ett nytänkande arbetssätt, skulle de välja det sistnämnda varje dag i veckan.

Höga krav kanske, men kan du erbjuda allt detta kommer ni skapa riktigt bra resultat. Tillsammans.

Här kan du läsa mer om hur du hittar rätt på kandidatens marknad.