En helt ny spelplan

Ett paradigmskifte har ägt rum. Den traditionella supportteknikern som tidigare efterfrågades av kunderna är på utdöende. IT-branschens lavinartade utveckling kräver helt andra roller och specialistområden. Goda nyheter för alla iOS-utvecklare, ETL-arkitekter och Hadoop-utvecklare. Bara för att nämna några.

Poolia IT har tagit sitt omställningsarbete på allvar. I och med rekryteringen av Sandra Broman, vd på Poolia IT, har grunden lagts för en helt ny typ av specialisttjänster.
− Vi har verkligen gjort en resa under det senaste året med nyrekryteringar och ett helt skiftat fokus. Den första april nystartade vi Poolia IT som en helt ny och kunskapsdriven specialistorganisation, säger Sandra Broman.

Nu är verksamheten uppdelad i tre grenar: infrastructure, development och management och berör både rekrytering och konsulting inom hela IT-området. Om uppdragen tidigare handlade om att enbart hitta supporttekniker finns i dag knappast några gränser för bredden. Uppdragen sträcker sig genom hela organisationen, både operativt och strategiskt. Sandra Broman vet att framgångsfaktorn är kunskap. Och gärna mer kunskap än vad konkurrenterna har.

− Vi är enormt pålästa på branschen. När jag rekryterade mitt team så var det en av nyckelfaktorerna jag letade efter. Att personen visade ett intresse av att förstå vår bransch och brann för att utveckla den kunskapsbasen. Hur ska vi annars kunna förstå talangerna och värdet bakom eller våra kunder och vilka utmaningar de står inför?

Hårdvara går mot att vara mjukvara i exempelvis molntjänster vilket ökar behovet av utvecklare. Outsourcing, offshoring och globalisering påverkar oss alla i allmänhet, men konsultbranschen i synnerhet, som tappar i prissättning samtidigt som lönerna för specialister ökar.

− Det finns en stor efterfrågan på IT-tjänster, men en enorm brist på rätt resurser. Vi måste öppna upp för personer som inte talar svenska. IT är ett internationellt språk så nationalitet ska inte vara ett hinder när vi söker efter rätt kandidater, säger Sandra Broman.

Inom IT-branschen saknas inte kunderna, utan kandidaterna. På Poolia IT handlar jakten på kandidater om att träffa och underhålla relationen och nätverk. Att identifiera de rätta personerna och inleda samtal med dem. Var är de nu, vad är nästa steg, hur vill de utvecklas?

− Vi börjar alltid med att bara lyssna. Vi måste förstå vad den här personen verkligen vill för att kunna hitta den perfekta matchningen. Sedan är det min uppgift att känna till vad som händer i branschen och förstå olika sammanhang. Vår uppgift är att veta när de vill röra sig på, säger Sandra Broman.

Minst lika viktigt är det att kunna sälja in kunden som arbetsgivare. På Poolia IT är det därför avgörande att träffa kunden och få en initierad bild av företaget, dess miljö men framförallt av rollen som ska fyllas. På så sätt kan man beskriva vad det är för kund, för arbete och hur det matchar kandidatens egna utvecklingsplaner. För Sandra Broman finns det två sidor av myntet.

− Vissa kandidater ser inte starka ut på pappret. Många av de bästa utvecklarna är födda på 70-talet, saknar högskoleutbildning och är självupplärda. För kunden handlar det om att få in en person som inte enbart har specifika tekniska kunskaper utan även som fungerar på just den platsen, i just det teamet. Vi kan göra den perfekta matchningen genom att ha kunskap om både kandidaten och företaget.

Kandidaterna å sin sida är oftast öppna för förslag. Framförallt är de intresserade av uppdrag som ligger i teknisk framkant eller där de får vara med och bygga någonting nytt; göra en utvecklingsresa.

− Det finns en helt ny medvetenhet i dag. Man vill veta hur ens arbete bidrar, att det fyller ett högre syfte och hur det är kopplat till slutanvändaren. Hållbarhet, sustainability, är viktigt, ibland till och med viktigare än lön. Därför måste vi kunna beskriva uppdraget utifrån vad som ska åstadkommas och hur det är kopplat till alla dessa faktorer, säger Sandra Broman.

Just nu finns ett stort behov av IT-specialister, framförallt inom Big data och DevOpsm-kunniga, men även krav- och testsidan växer. Många företag inom bank och retail går mot mer avancerade tekniska lösningar. Både Sverige och Stockholm har gott rykte internationellt när det kommer till entreprenörskap och innovationsglöd inom IT med framgångsexempel som Spotify, men även spelbolag och betallösningar.

− Konsultbolaget Gartner förutspår att det kommer att bli svårt för företag etablerade innan 2000 att överleva eftersom att de inte är organiserade på ett digitalt sätt. Det betyder att behovet av IT-specialister kommer att fortsätta att öka drastiskt och förmodligen kommer många nya roller att efterfrågas och etableras. Det ger oss som har örat mot marken ett rejält försprång, säger Sandra Broman.

Läs mer om Poolia IT