En oboarding värd att tala om

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >En oboarding värd att tala om</span>

Poolia värnar om medarbetare och chefer i alla delar av organisationen, däribland under on- och offboardingen. För att skapa bästa möjliga förutsättningar i dessa processer förvärvade Pooliakoncernern PION, HR-tech bolaget Whippy tidigare i år. Whippy skräddarsyr on- och offboardingresor för chefer och medarbetare som ger verksamhetsnytta. Nu går vi live med vår egen, digitala skräddarsydda onboarding. Här berättar vi om hur denna fullservicelösning från Whippy går till i praktiken. 

Whippy säkrar en digital on-och offboarding 

Whippy är specialiserade på digital on- och offboarding för medarbetare och chefer. Processen inleds när rekryteringsprocessen är klar för att säkra ett bra stöd till rekryterande chefer och ett varmt och strukturerat mottagande för den nya medarbetaren. Genom Whippy får chefen tillgång till stöd genom automatiserade checklistor och påminnelser som är till för att säkerställa att medarbetaren snabbt kommer in i rollen, teamet och organisationen. Onboardingsprocessen löper över tid för att stödet ska finnas till hands när risken för avhopp är som störst – bl.a. när den så kallade honeymoon effekten ebbar ut vid ungefär tre månaders anställning. En bra och strukturerad onboarding minskar riskerna för tidiga tapp. 

Whippy har skräddarsytt en onboardingprocess som Poolia använder från kontraktsskrivning och fram tills att medarbetaren varit anställd i ett år. Processen automatiserar uppgifter som annars är tidskrävande vilket frigör resurser från HR och minskar arbetsbelastningen för rekryterande cheferna. Målet är att medarbetaren ska få ett fint mottagande till Poolia och känna att det finns struktur och verktyg för att känna sig förberedd och rustad inför, och under, introduktionen. 

Onboarding – en resa för chef och medarbetare

Mellan kontraktsskrivning och anställningens startdatum sker preboardingen som efterföljs av onboardingen. Hela resan till chef och medarbetare distribueras digitalt via mail och sms. Uppgifterna som tilldelas handlar bland annat om att skapa samsyn kring förväntningar, om att förstå vilket ledarskap som efterfrågas och om att tidigt beröra den långsiktiga utvecklingsplanen. 

Medarbetaren får påminnelser om alltifrån obligatoriska kurser till förberedelser och reflektionsuppgifter inför introduktionsmöten – allt för att komma in snabbt i både rollen ochPoolia blogginlägg (1) företagskulturen. 

Medan många andra arbetsgivare systematiserar onboardingen till de första dagarna, veckorna eller i bästa fall första månaden, så löper Poolias onboarding nu under ett helt år, då det i snitt tar tolv månader för en nyanställd att bli fullt produktiv i rollen. Det gäller att inte släppa taget för tidigt, då risken för tidiga avhopp ökar. Whippy ser tydligt i sina mätningar att en strukturerad onboarding ökar chanserna till hög produktivitet, motivation och engagemang vilket bevisat har god effekt på organisationens resultat. 

“Det är såklart extra roligt att få bygga en skräddarsydd onboarding till Poolias nya medarbetare och rekryterande chefer, eftersom vi nu är del av samma koncern. Målet med processen är att standardisera introduktionen, avlasta administrationen och skapa en unik medarbetarupplevelse.” 

- Emma Lindgren, delägare i Whippy

Uppgifterna som medarbetaren får kopplas även till Poolias värderingar och vision där medarbetaren får tid att förstå kulturen och reflektera kring hur den kan anammas på bästa sätt. Processen bidrar förhoppningsvis till att medarbetaren tidigt känner stolthet i sin roll samtidigt som det ger bästa förutsättningarna för chefen att kunna bli en bra ledare för den specifika medarbetaren. 

Datamätning utvärderar och kvalitetssäkrar onboardingen

Med Whippy kan Poolia mäta och utvärdera onboardingen kontinuerligt för att kvalitetssäkra processen och bidra med insikter till HR-avdelningen. KPI:erna är förankrade i internationell forskning, tusentals mätningar och en rad kundcase och är kopplade till ledarskapet, förväntansbilden, utvecklingen och lojalitetsgraden. 

Whippys data visar hittills att exempelvis 50 procent av medarbetarna som genomgått Whippys onboarding överträffade chefens förväntningar under det första kvartalet. Dessutom har hela 96 procent av medarbetarna fått ett positivt första intryck av sin nya arbetsgivare.

Poolia har anammat Whippys strukturella onboardingprocessen för att öka engagemang och ledarskap hos både medarbetare och chefer. Vi ser fram emot att få använda Whippy för en skräddarsydd on- och offboarding, och hoppas att denna fullservicelösning kommer ge en god grund för våra nya medarbetare och chefer.