Entreprenör – därför hinner du inte rekrytera inom Life Science

LifeScience_1

Rekrytering tar inte bara fokus från din core business – du blir också mer splittrad och din begränsade tid gör att varje steg i processen tar orimligt lång tid. Problemet är att allt bara läggs ovanpå dina dagliga arbetsuppgifter utan att du riktigt kan “ta på det”. Otydligt? Här har vi samlat ihop alla delar i rekrytering som slukar all din tid – när du bara borde fokusera på din egen business.

1. En kravprofil är resultatet av en gedigen behovsanalys

Att ta fram en kravprofil är som att göra en behovsanalys. Vad är det för person ni söker och vilken erfarenhet, vilka egenskaper och drivkrafter krävs för att lyckas i rollen? Life Science är ett komplicerat område att rekrytera inom. Här behöver det göras flera intervjuer med närmsta medarbetare för att få fram så många perspektiv på rollen som möjligt. Du behöver också ta dig tid att se över företagets behov framåt kopplat till den specifika rollen, och sitter det redan en eller flera personer på rollen idag, kanske är du i behov av en specifik inriktning? Allt det här tar tid och kräver väldigt mycket av dig, när du skulle kunna lägga tiden på andra saker.

2. Annonsen är ert skyltfönster

Texten i annonsen är otroligt viktig. Här gäller det att både framställa företaget som attraktivt och rollen som spännande, men även visa vilka ni är. Ett bra språk som talar direkt till den kandidatgruppen är av största vikt här. Felaktiga uttryck eller ordval kan skrämma bort drömkandidaten. Att skriva en riktigt bra annons som gör rollen och din arbetsplats rätta, tar mer tid än du tror.

3. Val av kanaler är svårare än vad du kan tro

Det finns mängder med ytor att synas på idag, från nischade sajter till sociala medier och karriärnätverk. Här gäller det att ha stenkoll på var din kandidatgrupp hänger om dagarna. Här måste du göra din research noggrant och se till att du lägger in rätt information på rätt plats när du skickar iväg din annons. Har du inte den kunskapen så är det nog bäst att du låter någon som kan göra det. Andra fördelar med att ha en partner vid annonsering är att de ofta har en specialdeal med annonsörer så att det blir lite billigare än att köpa enstaka annonser.

4. Leta efter rätt kandidater

Utöver din annons vill du också undersöka om det finns några intressanta kandidater som matchar kravprofilen på LinkedIn, men också i dina egna nätverk. Ta din tid att scanna av profiler och kontakta de som skulle passa för rollen. Ofta kan det vara här du hittar det du söker! Att searcha eller headhunta kandidater är ett heltidsjobb och ett hantverk som kräver rätt kompetens, det har du inte tid med om du också ska driva ett företag.

5. Gå igenom ansökningar

Det är nu det roliga börjar! Ansökningarna strömmar (förhoppningsvis) in. Här gäller det att vara snabb på att återkoppla till varje kandidat som har ansträngt sig för att leverera en bra ansökan. Det sänder signaler att ni som arbetsgivare är på tårna och att rekryteringen är viktig för er. De flesta förväntar sig en återkoppling inom 24 timmar. Ett mejl där du tackar för ansökan kan såklart skötas via ett system för att spara tid, men den resterande dialogen ska vara personlig, oavsett om det är en intressant kandidat eller inte. Det här är en av de viktigaste delarna i hela rekryteringsprocessen, du måste ha tid att återkoppla till ALLA som söker ditt jobb.

Bloggtips: Rekrytera inom medtech, biotech och läkemedelsindustrin – vanliga misstag

6. Kandidaturval

Att göra den allra första filtreringen kan ta tid. Har du en väldigt spännande tjänst ute snackar vi om att gå igenom uppåt hundra cv:n. Redan när du tar fram kravprofilen har du satt upp kriterier för vilka kompetenser som krävs för rollen, något som kan göra det lättare för dig att filtrera kandidaterna. Det bästa är såklart om du kan filtrera ansökningarna löpande när de kommer in, men det kräver såklart att det finns tid att sköta detta löpande.

7. Boka intervjuer

När du bestämt dig för vilka kandidater du vill träffa börjar pusslandet. Det ska inte bara fungera med ditt schema, utan även ta hänsyn till kandidater, som i sin tur har fullspäckade scheman. Utöver det vill du ha med dig minst en kollega, så det är bara att börja blockera tider i kalendern. Här måste du oftast flytta andra viktiga möten, för att göra plats för intervjuerna. Sedan är det bara att hoppas att ingen måste boka om.

8. Genomföra intervjuer

Intervjuprocessen kan se lite olika ut beroende på vad det är för tjänst, men här handlar allt om att komma förberedd. Du behöver skapa anpassade frågebatteri beroende på vilken intervju i ordningen det är. Du kan också behöva göra research om den specifika Life Science-rollen. I många fall kan det också vara aktuellt med personlighetstester. Underskatta inte tiden för att analysera dessa tester och tiden som kandidaten behöver för att genomföra dessa.

9. Hålla kontakt med kandidater

Vassa kandidater fungerar på samma sätt som heta kunder – de måste värmas för att hålla uppe intresset och inte försvinna till en konkurrent. Här måste du ta dig tid att höra av dig till de kandidater du vill ha kvar i processen och informera löpande om läget.

10. Förhandling och kontrakt

När det är dags för förhandling är det bara att hoppas på att ni inte ligger för långt ifrån varandra lönemässigt. Att ta upp lön i ett tidigt skede är knappast aktuellt, om du inte går via en rekryteringspartner där det är enklare att vara transparent med lönespann och förmåner. Förhandlingar kan också dra ut på tiden. Och risken att inte få förstahandsvalet finns alltid! Då gäller det att du har hållit kontakten och “värmt” den näst bästa, så att hen fortfarande vill tacka ja.

11. Bra avslut med övriga sökande

Trots att du har signat med din favoritkandidat är du inte helt färdig. Nu återstår nämligen att kontakta alla övriga sökande och informera om att de inte fått jobbet. Ett bra avslut här är otroligt viktigt – nästa gång kan det vara just en av dem som matchar rollen perfekt. Många gånger räcker det att skicka ett trevligt mejl, men de som har varit med länge i processen kan behöva ett telefonsamtal. Vissa vill också ha återkoppling kring varför det inte var rätt denna gång. Målsättningen ska alltid vara att alla kandidater går nöjda ur processen.

Bloggtips: Rekrytera en laboratorieingenjör – 3 viktiga tips

Avslutningsvis: Glöm inte ledtiderna

En rekrytering tar väldigt mycket tid och då har vi inte ens tagit med alla ledtider. Till helheten tillkommer alla veckor och dagar emellan de olika delarna som till exempel cv-urval och intervju. Dessutom behöver vissa delar göras löpande, vilket innebär att du aldrig helt kan koppla bort rekryteringen. Det vi vill säga är du inte borde lägga ner din dyrbara tid på rekrytering, utan istället fokusera på att utveckla ditt företag framåt.

Ladda ner guiden om hur du rekryterar inom Life Science här!

Guiden för dig som ska rekrytera inom Life Science    Ladda ner guiden härLife Science är ett av Poolias specialistområden! Läs mer om rekrytering och bemanning inom Life Science här.