Fem frågor att ställa under arbetsintervjun

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Fem frågor att ställa under arbetsintervjun</span>

Under en jobbintervju får du svara på en mängd frågor för att rekryteraren ska kunna avgöra om du är rätt person för den utannonserade tjänsten, men du får också möjlighet att ta upp sådant du undrar över. Nedan listan vi fem frågor som hjälper dig att framhäva dina styrkor och samtidigt få mer information om jobbet.

1. Vilka kompetenser är viktigast för rollen - och varför?

Denna fråga ger dig mer kött på benen om saker så som förväntningar på dig, vad du kommer att ha för arbetsuppgifter och huruvida du har vad som krävs för att kunna göra ett bra arbete. Detta är alltså en chans att verkligen förklara varför du är rätt matchning för företaget.

2. Vem eller vilka blir mina närmsta kollegor om jag får tjänsten?

Är du en lagspelare eller trivs du bättre med att jobba självständigt? Här får du en direkt inblick i hur din arbetsvardag skulle se ut om du fick jobbet. Du får också ett hum om vilka nya kunskaper du kan lära dig av existerande team och vad du kan komplettera gruppen med.

3. Vad har ni för företagskultur?

Vilka attityder, värderingar och oskrivna regler finns? Sådana saker påverkar hur medarbetarna mår, presterar och utvecklas på arbetsplatsen. Låter det som något för dig?

4. Vilka möjligheter till kompetensutveckling och avancemang finns det inom bolaget?

Idag erbjuder de flesta företag kompetensutveckling, men variationerna är många. Här är det viktigt att få det specificerat. Frågan är dels av intresse för dig själv och din karriär, dels visar den på driv och ambition från din sida. 

5. Vad är nästa steg i processen

Det finns en anledning till att detta är en vanlig fråga i slutet av en arbetsintervju. Kanske behöver du komplettera med ett arbetsprov eller ge en lista på referenser? Kanske kan du förtydliga något annat som rekryteraren undrar över? Samtidigt som du får koll på vad som sker härnäst, klargör du också att du verkligen vill ha jobbet.