Interimschefer eller management-konsulter – flera namn på samma sak?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Interimschefer eller management-konsulter – flera namn på samma sak?</span>

Vad gör en managementkonsult?

En managementkonsult blir anlitad av ledningen på ett företag och får i uppdrag att vara den externa rådgivaren till ledningen. Hen har inte något operativt ansvar och driver inte heller kundens verksamhet, däremot är uppdraget att komma med förslag på  förbättringsprocesser för att nå företagets mål samt föreslå insatser till ledningen. Managementkonsulten agerar ett mycket kompetent och kvalificerat bollplank till ledningsgruppen.

Vad är en interimschef?

Interimschefen kan komma i många skepnader. Själva yrket är att vara en person som kliver in interimt (d v s tillfälligt) i en organisation för att ersätta en chef som inte finns på plats. Den är operativt ansvarig och fattar beslut som ligger i området den ansvarar för. Interimschefen har alltså som yrke att vara tillfällig chef, men har ofta någon specialitet med sig som t ex VD, CFO, IT-chef, HR-chef, Kommunikationschef etc. 

Ibland har dessa interima chefer som exempelvis interim VD eller interim CFO även andra kompetenser som gör att de också kan användas som managementkonsulter, d v s som rådgivare till ledningsgruppen. Flertalet interimschefer som arbetat länge och på många olika uppdrag har skaffat sig unika kompetenser och förmågor, då de har arbetat i privat och offentlig sektor, i börsbolag och småbolag, i konkursmässiga bolag som framgångsrika etc. I sitt yrke tillförskansar interimschefen sig ofta mer kompetens av olika situationer, projekt, organisationers faser och olika branscher än vad en anställd chef hinner göra under sitt yrkesliv. 

Nya tankar med en interimschef

I denna värld av ständiga förändringar och utveckling behövs trygga och stabila ledare ibland mer än annars i företagen. De flesta som anlitar en interimschef för första gången säger ofta efteråt att man fick så mycket mer än den renodlade ersättare man sökte. Här får du ofta någon som:

  • Erbjuder kompetens som inte finns i organisationen.
  • En rådgivare och ett bollplank som har “gjort det förr”
  • Ser saker ur ett annat perspektiv
  • Inte bara utvecklar processer utan också ser till att organisationen klarar av det nya även efter att hen har lämnat sitt uppdrag. 
  • Tillför erfarenhet från olika branscher, organisationer och faser.
  • Lättare kan ställa de frågor som utmanar ledningen på ett positivt sätt.

Vill du veta mer om varför det är fördelaktigt att rekrytera en interimchef? Ladda ner vår guide!

 

Interim management  Såhär fungerar det Ladda ner guiden här!

Vi pratar om giggare, underkonsulter, interimare och managementkonsulter. Nya branscher och yrken? Nja, det är nog snarare så att interimbranschen växer kraftigt och få har rett ut vad som är vad. I vår värld är det rätt klart. Låt oss reda ut hur.