IT-chef: Så hittar du rätt rekryterings- och bemanningspartner

Partner-IT-rekrytering

Här får du egenskaper som du bör säkerställa att en potentiell partner till dig måste ha för att kunna rekrytera inom IT:

✓ Nyfikenhet och engagemang

Bland det viktigaste när du väljer bemanningspartner är att de visar ett genuint engagemang och är nyfikna på ditt företag och din avdelning. Det kommer att vara avgörande för att det ska kunna resultera i lyckade rekryteringar. För att kunna attrahera och träffa rätt kandidater behöver din partner ha en djup insyn kring hur det är att arbeta hos er. De behöver visa intresse för era värderingar, förmåner, kollegor, hur ni ställer er till att arbeta remote etc. 

Här är alla IT-roller som Poolia kan hjälpa dig med. 

✓ Hur arbetar de med sina sociala kanaler?

Som nämnt i inledningen så kommer kandidater inom IT inte komma springandes bara för att ni har en ledig tjänst ute. Tvärtom, det gäller att leta rätt på dem. Och var finns de? På sociala medier. Här behöver en rekryteringspartner alltså ha verktygen och kunskapen kring hur man dels hittar dessa kandidater via sociala kanaler men också hur de ska kontakta dem. 

Kika också på hur din framtida partner själva arbetar med sina sociala kanaler. Har de många annonser ute inom IT? Har de ett stort internt engagemang som hjälper dem med spridning etc?

Vill du inte få hjälp i hela rekryteringsprocessen? Ta hjälp med delar av den som exempelvis tester, bakgrundskontroller eller second opinion.

✓ De ska utmana dig

Du väljer en partner för att du behöver dem och deras expertis inom IT-rekrytering. Se därför till att du väljer en rekryteringsbyrå som kommer att utmana dig och ifrågasätta dina val, inte bara nicka och göra som du säger. Du behöver kunna lita på att de har kunskapen och erfarenheten du eftersträvar för att de ska kunna agera ett riktigt bra bollplank. Säkerställ därför att de kommer att finnas med under hela processen och att du kan lita på att de kommer att ge dig relevant feedback. 

Checklista: Kvalitetssäkra din rekryterings- och bemanningspartner inom IT    Ladda ner guiden här

Vill du veta mer om hur vi på Poolia IT arbetar? Hör av dig!

IT är en tuff bransch att rekrytera inom, det är du säkerligen väl medveten om. Kandidater inom IT är väldigt eftertraktade och det fungerar i stort sett inte att bara lägga ut en annons på din hemsida och hoppas på att få bra ansökningar. Det gäller att aktivt hitta kandidater och förstå vad de söker. Samtidigt behöver du förstå hur du skapar ett så bra skräddarsytt erbjudande som möjligt. Som IT-chef har du troligtvis inte tid med detta själv och därför är en rekryteringspartner en väldigt god idé.