Knepen som får dig att jobba effektivare

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Knepen som får dig att jobba effektivare</span>

1. Ta tag i tidstjuvarna

Möten och mejlkorgen utgör två klassiska tidstjuvar. Ifrågasätt därför om dina möten kan kortas ner med hjälp av en tydlig agenda och om det räcker att du kollar inkorgen tre gånger per dag istället för att flytta ditt fokus varje gång du får en notis.

2. Lär känna dig själv

När under dagen är du som piggast? Om det är på morgonen bör du starta varje dag med de mest krävande arbetsuppgifterna.

3. Uppgradera din att göra lista

Att skriva ned allt du måste göra är en bra början. Därefter bör du addera två moment: uppskatta hur lång tid respektive uppgift tar för att du inte ska riskera att börja för sent och dela in dina uppgifter i prioritetsordning.

4. Bli bästis med kalendern

Koppla ihop din att göra lista med kalendern och blocka tid för respektive uppgift. Se kalendern som ditt schema, ställ timern och fokusera enbart på den angivna uppgiften under avsatt tid.

5. Värna om ostörd tid

Utnyttja tillfällen då du har möjlighet att sätta dig på en avskild plats och stänga av alla notiser. Utan distraktioner kommer du få mycket mer gjort!

6. Dra nytta av tekniken

Avsätt tid för att skapa genvägar åt saker du gör ofta, lär dig snabbkommandon och få koll på verktyg eller automatiseringar i dina program.

7. Skapa lathundar

Skapa lathundar eller mallar för återkommande uppgifter så att du slipper lägga tid på att fräscha upp minnet vid nästa tillfälle.

8. Ge hjärnan vad den behöver

Vi avslutar med det viktigaste tipset av dem alla – ge din hjärna vad den behöver! Att prioritera bort raster, sömn och träning för att spara in tid kommer att straffa dig själv eftersom hjärnan behöver såväl återhämtning som motion för att du ska vara produktiv. Planera in träningspass och raster i din kalender och värdera dem lika högt som dina arbetsuppgifter.

10 steg till drömjobbet Ladda ner guiden här!

Ibland kan det kännas som att vissa människor har tilldelats fler timmar under dygnet eller fått någon form av superkraft som får dem att hinna med så mycket mer än omgivningen. Men sanningen är att de lärt sig hantera sin tid – och det har du också makten att göra!