Kvalitetssäkra din blivande chef

Du har stimulerande arbetsuppgifter, trevliga kollegor och det finns bra värderingar i företaget. Men allt detta spelar dessvärre mindre roll om du har en dålig relation med din chef. Faktum är att chefen är den främsta anledningen till varför medarbetare slutar! Men hur ska man veta om en chef är bra eller dålig innan man börjar på ett nytt jobb? Med dessa 4 enkla sätt kan du kvalitetssäkra din blivande chef.

1. Ställ frågor på intervjun

Den första kontakten du har med din blivande chef är vanligtvis under intervjun och här har även du möjlighet att ställa frågor. Med rätt frågor kan du få en känsla för hur personen är och agerar i olika situationer. Ett tips är att ställa scenariofrågor.

Exempelvis:

  • Om det blir en tvist mellan en kund och en anställd, hur agerar du då?
  • Hur involverad är du i din personals arbete?
  • Känner du att du kan lämna ansvaret till dina anställda?
  • Hur ger du feedback?
  • Vad är det bästa med att arbeta här?
  • Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut i bolaget?

Fundera på vad som är viktigt för din trivsel och var inte rädd för att ställa personliga frågor, så länge dem är relevanta för arbetsrollen. Det är ditt beslut lika mycket som chefens och tycke skall uppstå från bägge parter i en lyckad process. Hellre att eventuella frågetecken reds ut och besvaras innan anställning än efter.

2. Referenser

Oavsett vilken känsla du får under intervjun kan du se om det finns någon i ditt nätverk som känner din blivande chef eller någon som har arbetat på företaget som kan ge mer bakgrundsinformation. Dem flesta med en Linkedinprofil har även listat sina tidigare och nuvarande arbetsgivare vilket gör det enkelt att leta upp personer på det aktuella företaget där du söker jobb. Kanske är någon av dem sammankopplade med någon i ditt nätverk.

6 steg till ett lyckat nätverkande  Lär dig bygga och vårda dina relationer Ladda ner guiden!

3. Varför slutade personen jag företräder?

Ta reda på varför personen som arbetade på den på positionen som du ska ta över slutade, om det fanns någon företrädare vill säga. Antingen kan du fråga på intervjun, eller kontakta personen själv. Det kan ha varit ett naturligt utvecklingssteg till en ny roll, ett annat företag eller kanske att rollen blev övermäktig. Att lyssna på hur din blivande chef beskriver din företrädare kan ge en indikation om dennes inställning och syn på sin personal, både nuvarande och tidigare.

4. Träffa ditt blivande team (utan chefen)

När rekryteringsprocessen lider mot sitt slut och du har fått besked om att du har fått jobbet, kan du be om att få träffa teamet eller avdelningen som du ska arbeta tillsammans med. Helst utan chefen. Fråga om du skulle kunna få komma på en fika eller liknande för att få en  känsla och ett ansikte på personerna  som arbetat på företaget ett tag. I det här forumet har du möjlighet att få en mer informell bild av arbetsgruppen och även din blivande chef.

När du har gått igenom alla fyra steg har du förhoppningsvis fått en tydligare bild av din blivande arbetsplats och arbetsgivare, så att du kan ta ett bra beslut. Glöm dock inte din egen magkänsla – känns det rätt, så är det troligen det.