Personlighet eller kompetens på ekonomiavdelningen?

Det klassiska dilemmat “personlighet eller kompetens” gäller även vid rekrytering till ekonomiavdelningen. Här tenderar dock kompetens och erfarenheter att vara det som väger tyngst, trots att personligheten egentligen kan ha lika stor betydelse. Vi berättar varför du måste fundera en extra vända. 

Matematiker eller lagspelare?

Kompetens är inte detsamma som nödvändig kompetens och här vill vi dra en skiljelinje. En person kan vara kompetent och erfaren inom ekonomi, men en hög kompetensnivå behöver inte betyda att personen kommer att göra bättre ifrån sig i rollen. Tvärtom kan det leda till att personen antingen inte stimuleras tillräckligt, eller kanske helt enkelt har svårare att anpassa sig till ett nytt arbetssätt.

Ekonomiavdelningen är en plats som kräver mer än kompetens inom olika system, då mycket av arbetet går ut på att underlätta för medarbetare och organisationen i stort. Där blir personlighet en viktig del och inte minst förmågan till att arbeta tätt tillsammans i ett team. Så, vad är viktigast för just er avdelning? Att anställa en fullärd ekonom med spetskompetens, eller att finna en mindre erfaren lagspelare med förmåga till att lära och utvecklas?

Så rekryterar du för att få ihop ett bra team till ekonomiavdelningen Ladda ner guiden här

Går det att lära sig?

Givetvis kan vissa specifika kompetenser vara nödvändiga, men ibland går det att kompetensutvecklas på plats i rollen. En person som är utbildad ekonom har kanske inte arbetat hands on i just era system, men är mest troligt både intresserad och duktig på företagsekonomi som ämne. Det gör också att tröskeln till att lära sig nödvändiga verktyg troligtvis blir lägre.