Tänk positivt och nå dit du vill!

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Tänk positivt och nå dit du vill!</span>

Visste du att du kan ändra hela ditt mindset genom positivt tänkande och Goal Mapping? I det här inlägget berättar vi om varför positivt tänkande och Goal Mapping kan ta dig dit du vill.

Positiva och negativa tankar

Goal Mapping grundar sig i positivt tänkande och det händer olika saker i kroppen när vi tänker positiva kontra negativa tankar. Positiva tankar utlöser ett ämne i kroppen som gör att dina hjärnceller får kontakt med varandra och på så sätt kan du se lösningen på de utmaningar eller problem du har.

När du däremot tänker negativa tankar så utlöses ett annat ämne som gör att din kropp går in i katastrofläge. Det innebär att din kropp stannar upp, matsmältningen stoppas och hjärnan fokuserar endast på ditt problem. All din energi användas för att du i stort sett ska kunna springa bort från problemet, men fortsätter du att tänka på problemet bildas så småningom stress som i sin tur skapar ångest. Läs blogginlägget om karriärkris här!

Driv, attityd och självförtroende

För att nå dit du vill måste du förstå vad det är som tar dig framåt. Ditt bästa jag är inte vad du har för kompetenser på ditt CV utan det är ditt driv, din attityd och ditt självförtroende. Mindset är 80 % och kunskap är 20%. Det vill säga, dagar då vi är som mest produktiva och effektiva i vårt jobb är inte på grund av vår kunskap eller våra färdigheter, det är på grund av vårt driv, vår attityd och vårt självförtroende. Och det är genom dessa tre som vi kan ta oss dit vi vill.

Hur kommer jag dit jag vill?

Innan du börjar mappa upp dina mål måste du förstå att ditt undermedvetna har mer makt än ditt medvetande. Det är viktigt att låta ditt undermedvetna veta vad dina mål är och det är därför vi skapar en målkarta.

7 steg för Goal Mapping

 1.     Dröm – vad vill du?

 2.     Ordning – vilket mål prioriterar du?

 3.     Rita – skapa bilder (till höger hjärnhalva) både höger och vänster måste veta målen.

 4.     Varför – identifiera dina anledningar till motivation

 5.     När – tidsperiod

 6.     Hur – vad behöver du agera på?

 7.     Vem – vems hjälp behöver du?

Din dagliga ritual

För att lyckas med Goal Mapping gäller det att få in det som en naturlig del av vardagen. Till hjälp har du en daglig ritual – tre steg som du ska göra varje morgon. Låt detta bli en rutin.

 • Titta på din målkarta varje morgon
 • Säg dina mål högt
 • Berätta om dina mål för andra

Gör du detta varje morgon kommer både ditt medvetna och undermedvetna veta vad du strävar mot och på så sätt kommer du komma ett steg närmare ditt mål varje dag.

Om du vill veta mer om Goal Mapping kan du läsa närmare här!

 6 steg till ett lyckat nätverkande Lär dig bygga och vårda dina relationer Ladda ner guiden!