Priset som inte borde behövas

Vad har Poolia, Jönköpings Fältrittklubb, Företagarna och Jönköping Energi gemensamt? De är alla involverade i initiativet Årets unga ledande kvinna i Jönköping med syftet att lyfta och uppmärksamma de kvinnliga ledare som finns i regionen. Bland de 30 utvalda kandidaterna var det Jennie Wall, regionchef på friskvårdskedjan Nordic Wellness, som kammade hem utmärkelsen.

Jennie Wall, som i grund och botten är utbildad personlig tränare och kostrådgivare, började som den enda anställda på koncernen i Jönköpingsregionen. Hon har därefter, tillsammans med sitt team, breddat koncernen i regionen till tio klubbar med 16 000 medlemmar och 200 anställda. Detta på endast fem år.

- Det var en ära att bara bli nominerad tillsammans med dessa 30 
superduktiga, ambitiösa och duktiga ledare. Att dessutom vinna känns oerhört 
ärofyllt, säger Jennie Wall när vi pratar med henne dagen efter att hon fått ta 
emot utmärkelsen. 

Initiativet "Årets unga ledande kvinna" skapades för att lyfta fram fler kvinnliga 
förebilder. Då majoriteten av ledarna i Jönköpingsregionen i dagsläget är män finns 
det ett behov av att lyfta fram fler kvinnor, dels för att ge rättmätig uppmärksamhet åt deras prestationer men även för att skapa förebilder för framtida kvinnliga ledare. Poolias VD i region Jönköping, Göteborg och Linköping, Charlotte Järeby Hellman, satt med i juryn.

- Det har varit ett svårt val, men ett val vi grundat på bland annat personliga 
intervjuer. Det har varit ett fantastiskt urval av goda ledare med imponerande 
resultat, säger Charlotte Järeby Hellman. 

Att Poolia är med och stöttar Årets unga ledande kvinna beror på många olika 
faktorer.  ­Vi lever i ett samhälle och en region med skevheter vad gäller andelen 
kvinnor i styrande befattningar. Vi tror att ett sätt att komma åt problemet är 
att lyfta fram förebilder. Jag önskar att det här priset inte behövdes. Men 
framförallt i Jönköping är ett pris som detta nödvändigt men tanke på den 
oerhört låga andelen kvinnor i ledarpositioner, säger Charlotte Järeby 
Hellman. 

Lönsamhet och teamanda är nyckeln till framgång

Jennies ledarskap kombinerat med fokus på lönsamhet och teamanda gav henne 
utmärkelsen. Dessutom förbättrar hennes arbete även folkhälsan i regionen.   ­

- Det har varit en otrolig resa jag och Nordic Wellness har gjort. Detta är ett 
utmärkt tillfälle att stanna upp och reflektera över vad vi har åstadkommit. 
Varför jag vann utmärkelsen kanske är för att jag alltid försöker göra det bästa 
för min arbetsgivare och för personalen. Jag försöker vara ödmjuk inför att 
man aldrig blir färdiglärd ­ och jag tror att det bidrar till ett förtroende hos 
kollegorna, säger Jennie Wall. 

Ett annat uppenbart skäl till varför Jennie Wall vann är hennes positiva inställning.

 ­-  Det handlar om att våga. Många lyssnar för mycket på vad andra tycker och tänker. Det är givetvis många utmaningar som kommer med ledarskapet och dessa kan ibland kännas övermäktiga, men då måste man våga tro på sin kompetens och att man kan. Misslyckas man är det bara att pröva igen, förklarar Jennie Wall. 

 Ledarskap blir viktigare

- På Poolia ser vi att ledarskap blir allt viktigare, både ur en företagsvinkel, men 
också från en rekryteringsvinkel. Många som söker nytt jobb värdesätter och 
väger in ledarskapet och vi får ofta frågor om detta på olika företag vid 
rekrytering. En bra chef i ett företag lockar till sig duktiga anställda, förklarar 
Charlotte Järeby Hellman. 

Med utmärkelsen får Jennie Wall bland annat en inspirationsresa och Poolia 
sponsrar med tester kopplade till ledarskap.   ­

- Det är tre tester som ger Jennie en personlig möjlighet att utvecklas som 
ledare genom att bättre lära känna sin personlighet och hur hon hanterar 
stress. Personligheten påverkar våra relationer och vårt arbetssätt och tester 
kan ge insikter i hur man ska förhålla sig till detta och hur man ska arbeta. Vi 
ger detta till vinnaren främst för att det är ett bra verktyg, och något som vi 
själva använder när vi rekryterar ledare, säger Charlotte Järeby Hellman.

Poolias Charlotte Järeby Hellman, som verkar som VD i Jönköping och därmed 
sällar sig till de 27 procent som är kvinnor på ledande position i regionen.  ­

- Som ledare så ställs man inför massor av olika utmaningar och måste även 
fatta de lite svårare besluten. Då behöver man påminnas om att en stor del av 
ledarskapet handlar om mod. Detta mod handlar även om att våga satsa på 
de saker man tror på och även ha modet att våga göra det. Ett råd till unga 
ledare är att se till att ha ett nätverk runt omkring sig med likasinnade. Där kan 
man stötta, bolla och få råd från varandra, säger Charlotte Järeby Hellman.

Där var de 30 nominerade kvinnorna inte sena på bollen. De har redan bestämt sig 
för att ses och ta del av varandras råd och samtidigt inspireras av varandra.  ­

- Vi har inte hunnit prata så mycket med varandra ännu men jag är oerhört 
imponerad av de andra nominerade. Vi har därför bestämt att ses och utbyta 
idéer och erfarenheter, säger Jennie Wall.

 

För att få veta mer om priset kontakta Charlotte Järeby Hellman  på +46 73 332 82 72
eller på charlotte.jareby­hellman@poolia.se

Läs mer om utmärkelsen på http://aretsungaledandekvinna.se/