Robotarna tar över i Big Bang 2.0

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Robotarna tar över i Big Bang 2.0</span>

Big Bang var startskottet för universums expansion. Nu händer samma sak, men istället för materia är det data som expanderar. I takt med att vi lära oss hantera alla nya möjligheter förändras våra liv. Och framförallt våra jobb.

Sedan många år tillbaka har vi pratat om, och sett, en automatisering av okvalificerade arbetsuppgifter. Att robotar kan ta över och effektiviserar enklare moment i tillverkningsindustrin är ingenting nytt, men nu har vi exempelvis självbetjäning i matvarubutiker och online-bokning av tjänster som gör både kassabiträden och receptionister överflödiga.

Forskarna Carl Benedikt Frey och Michael Osborne på Oxfords universitet uppskattade 2013 att 47 procent av alla jobb i USA skulle kunna automatiseras och tas över av datorer inom 20 år. Okvalificerade arbeten försvinner i snabb takt, men hur är det med kvalificerade yrken? Inte kan väl ett datorprogram ersätta en doktor?

Artificiell intelligens, robotik och ny teknik utmanar redan tjänstemannayrken på bred front. IBMs superdator Watson överglänste läkarna när det gällde att ställa diagnos för lungcancer. Läkarna lyckades i 50 procent av fallen medan Watsons träffsäkerhet var 90 procent. På affärstidningen Fortunes webbplats kan du läsa om fem kvalificerade yrken som redan har tagits över av datorer.

I takt med att ny teknologi tar över våra jobb är det även en källa till att skapa nya. Vi ser redan en flora av nya titlar och arbetsbeskrivningar som är en direkt konsekvens av vår snabba IT-utveckling. Andrew McAfee forskare på MIT, Sloan School of Management, har bland annat skrivit boken Race Against the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy. Hör honom prata om att inga jobb är säkra.