Så får du ledningen att lyssna!

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så får du ledningen att lyssna!</span>

Bygg förtroende!

Vi vet att det kan vara svårt att få ledningen att lyssna när det kommer till rekrytering. Och framför allt när det gäller rekryterings- och bemanningsföretag. För att vinna deras förtroende och visa på rekryteringsföretagets erfarenhet och kunskap är det smart att visa upp lyckade case som har gjorts tidigare.


Ökad lönsamhet

Lönsamhet är alltid något som får ledningen att spetsa sina öron. Visa hur företaget kan bli lönsammare med hjälp av rekryteringen. Att rätt rekrytering leder till bättre prestation som i sin tur leder till ökade vinster och i slutändan lönsamhet. För att öka ledningens förståelse kan du också visa den andra sidan – hur mycket en felrekrytering kan kosta.

Läs inlägget: Så mycket förlorar du på en felrekrytering!

En strategisk rekrytering

När du känner att du har fått lite mer gehör från ledningen, är det dags att visa hur viktigt det är att tänka strategiskt i en rekrytering. Hur viktigt det är att inte bara tänka på vad ni behöver här och nu och anställa en till ”Anna” utan att  lyfta blicken och titta framåt. Vad har ni för mål och vart vill ni vara om några år? Behöver ni en annan kompetens? Kan ni kombinera någon roll?Så gör du en ännu bättre behovsanalys  Vägen till en lyckad rekrytering Ladda ner guiden härPrioritera rätt

Efter att ni har lagt upp en strategisk plan för framtiden är det dags för dig att förklara vikten av att anlita ett rekryteringsföretag som kan hjälpa er med rekryteringen. Det krävs nämligen oftast en gedigen rekryteringsprocess för att få in rätt person. Tid och resurser går åt till att göra en behovsanalys, involvera medarbetarna och se vilken personlighet som skulle kunna passa. Det följs sedan av annonsering, urvalsprocess, intervjuer och val av person. Ett process som kräver sin tid. Förklara för ledningen hur ni kan prioritera och varför det skulle vara värdefullt med hjälp utifrån. Läs vårt blogginlägg Därför lönar det sig att anlita ett bemanningsföretag för fler argument!


En quickfix lönar sig sällan. Så, kan du visa rekryteringsföretagets kunskap, hur ni kan öka er lönsamhet samt hur viktigt det är att få in rätt person på rätt plats – då måste ledningen börja lyssna.

En av dina medarbetare har slutat och du är i stort behov av att anställa en ny person till din avdelning. Personen som slutade hade en ganska smal roll och du vet precis hur du skulle kunna bredda och utveckla den. Eftersom du själv varken har tid eller resurser för att sätta igång med en rekryteringsprocess behöver du kontakta ett rekryterings- eller bemanningsföretag som kan hjälpa dig att hitta den bäst lämpade för tjänsten. Men innan dess måste ledningen godkänna att du ska använda dig av ett rekryteringsföretag. Så här får du ledningen att lyssna!