Så mycket förlorar du på en felrekrytering!

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så mycket förlorar du på en felrekrytering!</span>

Tid är pengar

En rekrytering tar väldigt mycket av din kraft och tid. Det är urval, intervjuer och förhandlingar som ska göras. Och ofta ligger bollen hos chefen på den avdelning som ska rekrytera. Vad tror du HR-chefen kostar i timmen? Vid en felrekrytering är dessa pengar bortkastade och hela processen måste göras om. En gång till.

Produktionen minskar

Den nyanställda visade sig inte kunna det som krävdes för tjänsten och kan därför inte prestera på det sättet som du hade trott. Det riskerar att produktionen går ner under denna perioden och ni förlorar ännu mer pengar.

Därför lönar det sig att anlita ett bemanningsföretag  Den effektivaste hjälpen vid rekryteringar Ladda ner guiden här

Funkar inte i teamet

Den nyanställda funkar inte i gruppen eller på avdelningen och kan inte samarbeta med de andra medarbetarna. Det drabbar inte bara leveransen utan även de andra medarbetarnas motivation och trivsel på arbetsplatsen.

Kundvärdet drabbas

Får ni in en person som inte levererar och som missköter sig kan ni, i värsta fall, riskera att ert kundvärde blir misshandlat. Det betyder att ni kan få ett dåligt rykte, och verkar ni på en mindre marknad så är ryktet a och o. Den enda som egentligen kan få dig sparkad är kunden och det kan vara ödesdigert för ditt företag.

En rekrytering är dyr men en felrekrytering är dyrare. Därför är det extra viktigt att få in rätt person från början. Enligt författaren och forskaren Malin Lindelöw kan en felrekrytering kosta mellan 250 000 till 1 miljon kronor. Men det är inte bara en rejäl summa pengar du förlorar på en felrekrytering.