Så undviker du de vanligaste rekryteringsmisstagen

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så undviker du de vanligaste rekryteringsmisstagen</span>

1. Faller i bråttomfällan

Ofta uppstår ett akut behov av att fylla en plats vilket ökar risken för att ha lite för bråttom. Smått panikslagen är du fokuserad på att tillsätta tjänsten snabbast möjligt och letar efter någon som liknar din tidigare medarbetare – samtidigt som du missar väsentliga frågor i din behovsanalys. Det bästa du kan göra för att spara både tid och pengar i längden är att stå emot panikkänslan och noggrant tänka igenom hur ert behov ser ut idag såväl som framåt i tiden. Var vill ni vara om fem år? Finns det någon internt som vill utvecklas åt det hållet? Vilka kompetenser och beteenden behöver kandidaten ha för att klara rollen i framtiden och vad är meriterande?

2. Fastnar omedvetet i fördomar

En vanlig risk med att rekrytera själv är att basera bedömningen på omedvetna fördomar och därmed utgå från sig själv istället för bolagets bästa. Det är lätt hänt att lägga för stor vikt vid något positivt eller negativt hos en kandidat vilket i värsta fall leder till att man missar det som är affärskritiskt för bolaget eller kanske till och med diskriminerar en kandidat. Att involvera ett team eller åtminstone ha en kollega som bollplank är att rekommendera för att inte fastna i egna fördomar.

3. Saknar tillräckligt med bedömningsunderlag

Poolia använder kompetensbaserad intervjuteknik och tester av en anledning – det hjälper oss att bli mer objektiva när vi utvärderar kandidaten. Avsaknad av ramverk och viktiga komplement i en rekryteringsprocess ökar risken för en felrekrytering. Att ta hjälp av en rekryteringskonsult som är certifierad för att utföra tester och kan ge återkoppling är ofta en god investering. Du kan välja om du vill ha hjälp med hela processen eller enstaka moment. Se rekryteringskonsulten som en samarbetspartner – våga diskutera bedömningsunderlaget och be om en rekommendation.

7 steg mot en framgångsrik rekrytering Ladda ner guiden här

En felrekrytering innebär stora utgifter för organisationen. Som tur är kan du lära av andras misstag. Baserat på vår långa erfarenhet inom branschen har vi listat tre av de vanligaste rekryteringsmisstagen – och självklart förklarar vi hur du bäst undviker dem.