Stämmer ditt personliga varumärke med verkligheten?

personligt-varumarke-312100-edited.png

Alla har ett personligt varumärke och alla bedöms utifrån det, såväl i möten, som i intervjuer och på mingel. Alla har dock inte personliga varumärken som speglar just deras personlighet. I det här inlägget berättar vi varför det kan bli ett problem!

Din personlighet är många gånger synonym med ditt personliga varumärke. Det innebär att dina positiva egenskaper också är de som förstärks, medan de mindre positiva egenskaperna ofta inte är så framträdande. Ditt personliga varumärke yttrar sig i sin tur i allt du gör, såväl online som offline.

Offline vs. online

Varumärket online är enklare att fabricera än det du visar upp offline. På nätet går det nämligen att framhäva andra egenskaper än de man egentligen har och här blir det också enklare att verka social och kompetent, på gott och ont. Fördelen är såklart att det kanske blir ännu enklare att nätverka, medan nackdelen blir att relationen som fötts online blir svårare att fullfölja när det är dags att ta den vidare i ett fysiskt möte.

LinkedIn-guide för nybörjare Ladda ner guiden här!En orimlig förväntan

En person som har överdrivit sitt personliga varumärke i text eller online kommer att skapa en förväntan hos den andra parten. Kanske en förväntan om en social person med många järn i elden, en person som ständigt kommer med positiv feedback eller en person som är aktiv i den branschrelaterade debatten. Visar det sig sedan vara precis tvärtom, att personen snarare är rätt tystlåten och inlyssnande än utåtriktad och snackig, kan det bli fel. Kanske var det inte alls det som din kontakt sökte eller förväntade sig att få ut av mötet? Och vad gör du då?

Få fler tips kring framgångsrikt nätverkande i vår guide 6 steg till ett lyckat nätverkande.

Var ärlig mot dig själv

Ett sätt för att undvika missförstånd är såklart att vara ärlig i det personliga varumärke man skapar och visar upp utåt. Givetvis ska du trycka på och förstärka dina positiva egenskaper, men tänk på att du troligtvis kommer att träffa personen förr eller senare – där du också förväntas prestera enligt det varumärke du förmedlat.

Alltså: bygg ditt personliga varumärke baserat på din person och dina positiva egenskaper, men inse dina begränsningar och arbeta med dem. Kanske kan du genom att bli medveten om de mindre positiva egenskaperna också vända det till något positivt – som du har nytta av i ditt nätverkande!