Svårt att hitta rätt Controller?

black-calculator-near-ballpoint-pen-on-white-printed-paper-53621-1

En Controller är alltid en attraktiv roll som dessutom ökat kraftigt i popularitet de senaste åren. Men det resulterar också i att det kan vara svårt att hitta rätt Controller. Men det finns några saker du kan tänka på i jakten på rätt person.

En Controller innebär olika saker för olika företag

För tio år sedan rymdes det inte så många olika roller inom begreppet Controller, utan då handlade det främst om Business Controller och Financial Controller. Tidigare var en Controller främst en rådgivare och den person som arbetade med bolagets ekonomistyrning. Idag är en Controller närmare organisationen och kan påverka företagets utveckling på ett annat sätt. På marknaden idag finns det numera nischade Controllers med olika inriktningar som bland annat Sales-, Property-, Logistic- och Project Controller. 

Efterfrågan på Controllers fortsätter att öka och rollen har fått en förstärkt status. I takt med att digitaliseringen erbjuder ökade mängder data krävs det också Controllers för att kunna gå igenom och sortera materialet.

Hur är en bra Controller?

Oavsett vilket område en Controller ska nischa sig inom är det viktigt att personen ifråga är duktig på att gå från analys till handling. Personen ifråga måste givetvis vara duktig på att analysera det ekonomiska resultatet, men också att snabbt kunna plocka fram den data som ska analyseras. Detta förutsätter goda kunskaper i Excel, IT-system och gärna redovisning. En duktig Controller är också noggrann och analytiskt lagd. Personen måste ha övergripande kännedom om verksamheten och gärna vara pedagogisk. De flesta Controllers har en akademisk examen, och oftast inom ekonomi.

Vad ska man tänka på när man letar efter en Controller?

Det är för det första oerhört viktigt att det blir rätt från allra första början. På Poolia har vi alltid ett uppstartsmöte med våra kunder där vi grundligt går igenom innehållet i tjänsten. Man måste vara överens om vad som eftersöks och hur samarbetet ska se ut. Det är viktigt att man verkligen går till botten med kravspecifikationen, och att man är medveten om komplexiteten som ryms i titeln, då den kan betyda olika saker för olika bolag. Innehållet i tjänsten måste definieras och en noggrann kravspecifikation formuleras. 

Som vi nämnde tidigare så finns det idag många olika nivåer och titlar inom Controller-världen. Är man otydlig och formulerar en luddig kravprofil är det inte säkert att man lyckas hitta rätt person. Det är väldigt viktigt att kunden förtydligar exempelvis vilken utbildning som kandidaten måste ha, liksom nivån på tjänsten. Det vill säga hur mycket erfarenhet kandidaten skall ha, om det är en junior eller senior person som eftersöks och vad som förväntas av personen i rollen. Ett företag kanske letar efter en Senior Controller till en relativt enkel tjänst med mindre kvalificerade arbetsuppgifter, medan ett annat företag söker en Junior Controller som istället har ett tungt ansvar. Tydlighet i kravspecifikationen är alltså a och o då titeln ibland inte ger rollen rättvisa. 

För att läsa mer om vad vi anser att man bör tänka på när man ska rekrytera till svåra positioner – läs blogginlägget Svåra tjänster att tillsätta inom ekonomi – och hur du hittar rätt person. Vill du ha hjälp med att hitta en Controller – hör av dig!

Så hittar du rätt kompetens inom ekonomi    Ladda ner guiden här