Så nailar du ditt lönesamtal!

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så nailar du ditt lönesamtal!</span>

Identifiera dina argument.

Varför är just du värd en löneförhöjning? Håll dig till de yrkesrelaterade argumenten. Blanda inte in din privata ekonomi, det gynnar inte din förhandlingsposition. Fokusera istället på hur du bidrar till företagets framgång, resultat, praxis i företaget m.m.

Se över dina uppgifter.

Är det något som har förändrats under årets lopp? Har du fått mer ansvar, fler eller mer komplexa arbetsuppgifter? Har du uträttat mer än vad som egentligen är ditt ansvar?

Utvecklingssamtalet.

Har du uppnått de mål som sattes upp för dig? Kan det motivera högre lön?

Övning ger färdighet.

Skriv ner dina argument för en löneförhöjning. Gå igenom dina argument muntligt så att du vet hur du ska formulera dig korrekt och professionellt kring de punkter du skrivit ner. Förbered dig för eventuella motargument.

LinkedIn-guide för nybörjare Ladda ner guiden här!

Lönestatistik.

Det är bra att ha koll på hur statistiken för din yrkesgrupp ser ut, men det kan finnas stora variationer inom respektive yrkesgrupp beroende på exempelvis bransch. Det finns även de företag som har lägre löner men kompenserar genom betydligt generösare förmåner och utvecklingsmöjligheter. Detta är aspekter som är viktiga att lyfta in i sammanhanget.

Var professionell.

Det är viktigt att vara saklig och konkret i sin argumentation. Ställ inga ultimatum, det skapar med största sannolikhet bara spänningar och irritation vilket bara försvårar din förhandlingssituation.

Jämför dig inte med andra.

Det är din kompetens som ska ge dig högre lön, inte dina kollegors.

Ha en målbild.

Sätt upp en rimlig målbild att jobba mot. Försök sätt dig in i din motparts roll. Den löneökning du vill föreslå ska låta rimlig i dennas öron.

Lönen är inte allt.

Många fokuserar bara på lönen vid en löneförhandling, men glöm inte att du även kan förhandla om dina tjänsteförmåner. Ex. höjd ersättning till tjänstepension, motion på arbetstid, städning i hemmet, semester- och övertidsersättning o.s.v.

 

Här hittar du våra lediga tjänster! 

Drygt nittio procent av alla anställda i Sverige omfattas av något kollektivavtal. Det reglerar din lön, men det brukar ofta finnas utrymme för förhandling och allt fler arbetsplatser tillämpar individuell lönesättning. Grundregeln för att lyckas vid din löneförhandling handlar som i så många andra fall om förberedelser. Det är viktigt att tänka på såväl sin egen arbetssituation och utveckling som företagets situation och utveckling.