Så får du ut mest av ditt utvecklingssamtal

utvecklingssamtal.jpeg

Utvecklingssamtalet är, rätt använt, ett av de allra viktigaste instrumenten för skapa goda och öppna relationer på en arbetsplats. Om du tar vara på tillfället och förbereder väl så är det också ett verktyg för att öka ditt inflytande på jobbet!

Ett gyllene tillfälle!

Du bör ha minst ett utvecklingssamtal per år med din chef. Tänk på att avsätta ordentligt med tid till samtalet samt att sitta i en miljö där ni är ostörda av telefoner och besök. Ett gott råd är att inte blanda ihop lönesamtal och utvecklingssamtal. Anledningen är att lön och utveckling är två skilda saker. Kompetensutveckling är en investering för företaget, det ska inte bara ses om en löneförmån. Därför bör lönesamtalet hållas vid ett separat tillfälle, annars finns det en risk att det kommer upp för många saker. Läs om hur du nailar ditt lönesamtal här!

Men glöm inte att det som sägs på utvecklingssamtalet kan påverka lönen. Om du känner till arbetsplatsens mål och kan prata om dina möjligheter att bidra till utvecklingen så kan det givetvis ha positiv effekt på din lön. 

6 steg till ett lyckat nätverkande  Lär dig bygga och vårda dina relationer Ladda ner guiden!Vad kännetecknar ett framgångsrikt utvecklingssamtal?

Syftet med utvecklingssamtal är att utveckla både dig som medarbetare och organisationen som helhet. Både dina och företagets behov ska styra vilken typ av utveckling du bör ha framåt. 

Utvecklingssamtalet ska leda till att du och din chef tillsammans får en gemensam och tydlig bild av:

- Hur du lyckat i din roll hittills?
- Vad förväntas av dig framöver?
- Vad har varit bra - mindre bra?
- Behöver något förändras i din arbetssituation?
- Behöver du någon form av kompetensutveckling för att lyckas i din roll?

Testa dig: Dags att byta jobb? 


Hur kan du förbereda dig inför ditt utvecklingssamtal?

I det fall din arbetsgivare har en mall för utvecklingssamtalet ta dig tid att titta igenom den i god tid och fundera på de olika frågeställningarna.

- Gå tillbaka till de anteckningar som gjordes på ert senaste samtal.
- Tänk igenom vad du vill få fram under samtalet.
- Tänk på att samtalet är ett tillfälle för dig att ställa frågor till chefen. Du behöver inte själv ha alla svar.
- Skriv ner en sammanställning som stöd under samtalet.

 

Hur ska du förhålla dig under samtalet?

- Var saklig. Försök hålla en neutral ton i samtalet.

 

Psst! Söker du nya äventyr? Hitta lediga jobb här.