Vad är en kompetensbaserad intervju? – och så förbereder du dig!

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vad är en kompetensbaserad intervju? – och så förbereder du dig!</span>

En kompetensbaserad intervju skiljer sig från en vanlig arbetsintervju på det sättet att de endast ställs frågor om din kompetens för att du sedan ska kunna matchas med olika tjänster och jobb. Vilka är de vanligaste frågorna och hur förbereder du dig? Vi vet och delar med oss!

Kompetensbaserade intervjufrågor

Självklart kan kompetensbaserade intervjufrågor variera från intervju till intervju beroende på vilken typ av jobb du är ute efter men grunden är den samma. De här frågorna ställs för att kunna matcha just dina kvalifikationer med specifika jobb och en tidigare framtagen kravprofil.

Till skillnad mot “vanliga” arbetsintervjuer där du ombeds berätta om fritidsintressen och privatliv så är de komptensbaserade intervjuerna med inriktade mot dina kunskaper. Ofta används en speciell kompetensbaserad intervjuteknik för att få fram svar som säger något om vad du som arbetssökande kan. Ofta får samtliga jobbsökande samma frågor för att man lättare ska kunna matcha svaren mot de krav och önskemål som finns från arbetsgivaren.

Här följer exempel på kompetensbaserade intervjufrågor som kan komma att dyka upp under intervjun:

– Kan du ge ett exempel på när du ledde ett större projekt? Hur gick du tillväga och hur blev utfallet?

Arbetsgivaren/rekryteraren är ute efter att veta hur du hanterar stora projekt. Hur prioriterar du? delegerar? Hanterar stress? Berätta vad projektet rörde sig om, hur du gick tillväga för att ro iland det hela och om resultatet. Lärde du dig något som du kan ta med dig in i nästa projekt?

– När arbetade du senast i team? Berätta om din uppgift och hur det gick!

Vem är du i ett team? Tar du mycket plats? Rättar in dig i ledet, vågar ta eventuella konflikter? Är du den som hellre jobbar extra för att få ett bra resultat eller förlitar dig på att andra gör sitt jobb och fokuserar på din lilla del.

– Vad saknar du in din nuvarande roll/varför söker du nytt och hur skulle du vilja utveckla din tjänst här?

Här är det viktigt att inte säga att du känner att ditt nuvarande jobb är så trist eller att du hade problem med din chef. Säg istället att du vill utvecklas mer och ge gärna exempel på hur och inom vilka områden. Arbetsgivaren vill ju gärna veta vad just du kan tillföra till arbetsplatsen och vad hen får om du blir anställd. Egna initiativ brukar vara uppskattat liksom att man har mål och är beredd att ta i och jobba.

– Berätta om en arbetsrelaterad konflikt och hur du hanterade den?

Här är det okej att vara ärlig och till och med berätta om det var så att du hanterade en viss situation felaktigt så länge du kan berätta vad du lärt dig av det hela. Alla kan ju råka i en mindre konflikt på en arbetsplats vid något tillfälle. Skyll dock inte på den andra parten utan berätta mer sakligt vad som hänt och hur det löste sig. Om det gjorde det… Det visar på självinsikt och reflektionsförmåga vilket brukar uppskattas.

– Kan du berätta om ett tillfälle då du hade en tyngre arbetsbelastning, hur prioriterar du och hur hanterade du situationen?

Hur en anställd hanterar stress, tvära kast och tyngre arbetsbelastning under perioder är såklart i arbetsgivarens intresse. Återigen ska man inte snacka skit om sitt nuvarande jobb eller chef genom att säga att de lagt på en för mycket utan istället fokusera på hur man löste det om serverades. Berätta helt enkelt hur du gick tillväga och hur tankarna gick inför besluten att välja något över det andra.

Kompetensbaserad rekrytering

Vad är kompetensbaserad rekrytering? Jo, det är en rekryteringsprocess där exempelvis en rekryterare intervjuar ett antal arbetssökande för att hitta rätt person åt ett företag som annonserat ut ett jobb och anlitat en rekryterare för att göra ett bra urval. Det här gör man bland annat för att slippa massa spontanansökningar från folk som inte är kvalificerade men skickar en ansökan för att de är sugna på att jobba på just ett företaget exempelvis. Det finns ofta en tydlig kravprofil och mall där men specificerat vilka kompetenser och egenskaper man kräver av den som slutligen får jobbet. När man gör den här typen av rekrytering finns det möjlighet till en bredare mångfald då kompetens är det man går på och inte på personlighet, bakgrund och så vidare. Klicka dig vidare och läs mer om rekrytering om du nyfiken på hur vi på Poolia kan hjälpa dig att hitta rätt vid er nästa rekrytering