Varför interim management?

Varför interim management_blogg_poolia-1

Jag träffade en HR-direktör för ett tag sen och vi kom att prata om vad jag jobbar med – det vill säga att hyra ut chefer. HR-direktören ser skeptisk ut och replikerar: ”Om man är i behov av en chef under en tidsbestämd period så förstår jag inte varför man ska ta in en extern interimkonsult, det löser man internt. Finns alltid någon som kan sköta området hjälpligt.”

“Aha, så du tycker alltså att det är bättre att en person har två jobb? Den interna resursen som redan har ett jobb idag får i så fall gå in och lära sig ytterligare ett kompetensområde samtidigt som den har sin gamla roll. Riskenväldigt stor att du anstränger den här personen onödigt mycket och får mindre gjort i båda rollerna. Om du istället tar in en extern, interim chef för att lösa situationen får du dels en mycket kompetent person som kommer in med energi, erfarenhet och som kan fokusera på det som behöver göras. Sannolikt gör den arbetet med stor kvalitet och tillför dessutom annan kompetens till ledningsgruppen, eftersom det ofta är en person med mycket bred erfarenhet och kompetens. Du slipper då en intern kraft som under en tid haft två jobb, inte hunnit allt som behövdes göras och som sannolikt är rätt utarbetad efter den perioden.”, svarar jag.


HR-direktören funderar en stund. ”Hm. Det kanske är min bransch som bara är lite ovana att tänka extern lösning? Vi har ju tagit in konsulter då och då, fast vi har inte kallat dem interim management konsulter. Jag tror att vi kanske skall försöka pröva nästa gång vi har ett behov. Det är nog inte så dumt.”

Här är tre anledningar till varför du ska ta hjälp av interim management:

1. Specialistkunskap

Ni kanske inte har någon vakans. Det är inte därför ni behöver en interim chef. Ni står inför att styrelsen vill att bolaget börsnoteras, men ingen i ledningsgruppen har gjort det förr. Eller så ligger ni redigt efter vad gäller digitalisering och har inte riktigt hunnit ta tag i det.  Förresten är det ingen som gjort det heller förut. Eller hur var det nu när vi satsar globalt? Vad händer med de kompetensplaner och den utveckling vi tidigare planerat för personalen? Behöver vi göra en översyn av befintlig kompetens och framtida behov? CRM-systemet behöver bytas ut, men vi går redan på knäna av allt annat. Det och mycket annat kan man lösa med en interim konsult.

2. Täcka upp för vakans

Ett av de vanligaste tillfällena ett företag tar in interim management är när man behöver täcka upp för vakans. Någon säger upp sig, en annan går på föräldraledighet och en tredje blir hastigt långtidssjukskriven. En interimchef hjälper till att lösa problemet.

3. Utveckla er som företag

Omvärlden förändras i stark takt. ”Flugor” som internet och allt som följer i dess spår förändrar hela vårt samhälle och naturligtvis våra företag. Idag kan vi vara säkra på att vi inte riktigt vet hur våra respektive marknader i respektive bransch kommer att se ut om några år. I vissa fall inte ens under nästa år. Många av våra interimschefer är vana att arbeta i många olika branscher, i företags olika faser, med olika typer av utmaningar. Är ditt företag ett av dem som ”bara rekryterar någon med branscherfarenhet”?

Då kan det vara svårt att hitta lösningen på omvärldens förändring. Ta in en interim chef som gjort många olika saker i många olika branscher. De har ofta en bank av erfarenheter som de lätt omsätter till din bransch’ utmaningar och som de hittar en ny lösning på.

Som du förstår finns det många situationer där interim management kan vara en bra lösning. Vill du veta mer? Ladda ner guiden nedan!  

/Åsa Bergman-Målbäck, VD Poolia Interim AB

Interim management  Såhär fungerar det Ladda ner guiden här!