RAPPORT
good-faces-lVhZ0aNzCWg-unsplash

A world where people matter - powered by tech.

Fem sanningar om människan, tekniken och arbetet - 2023. 

Kairos Future har tillsammans med PION Group tagit fram en ny rapport där vi undersöker det svenska arbetslivet i stort, hur digitala företag fokuserar på användarvänligheten, hur man minimerar den digitala barriären samt hur man utvecklar kompetenser för livslångt lärande. Rapporten bygger på en enkätstudie mot 1000 svenskar i arbetslivet, genomförd i september 2022. Urvalet representerar hela Sverige, både arbetare och tjänstemän, och åtskilliga branscher och yrkesgrupper.

De fem viktigaste unika insikterna är:

  • Det finns 2000 miljarder i potten
  • Var femte arbetsuppgift kan tas bort nu
  • Digitalisering gör jobbet roligare
  • Dubbelt så kul med minskat strul
  • Kompetensen – den felande länken

Vi på Poolia är en del av PION Group som är en företagsgrupp som arbetar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. Vi är övertygade om att mänskliga resurser kommer att fortsätta att vara navet för tillväxt även i framtiden. Vi är lika övertygade om att ny teknik kommer att förbättra och accelerera människors förmågor i en rasande takt. Det är därför vi kombinerar Human Resources med Tech Resources. Namnet PION kommer från ordet pionjär som betyder föregångare, entreprenörer och nybyggare.

PION Group finns i Sverige, Norge och Finland och representerar företag som erbjuder konsulttjänster inom bland annat IT, Engineering, Life Science, Management samt Rekrytering, Executive Search och Interimstjänster. PION Groups verksamhet bedrivs under varumärkena QRIOS, Workspace Recruit, Poolia, Roi Rekrytering, Uniflex och Student Node. Koncernens moderbolag PION Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Läs gärna mer på www.piongroup.se .