Slutar era bästa anställda? Du är troligtvis anledningen!

Flera undersökningar visar att den främsta orsaken till att människor slutar på sina arbetsplatser är relationen till sin närmaste chef.

Tråkigt eftersom det är chefen som ska vara den som leder medarbetarna framåt – så att de anställda får möjligheten att utvecklas, lyckas och må bra.

Micro management, otydlig kommunikation eller bristande feedback?

I den här guiden spinner vi vidare på resonemanget och fördjupar oss i 11 anledningar som är vanliga att ange som skäl till att man säger upp sig.

Trevlig läsning!
Poolia