Guide
interimchef

Interim management – så här fungerar det

Har en av era nyckelpersoner nyligen sagt upp sig? Är ni i behov av en särskild kompetens? Eller har ni svårt att rekrytera rätt person till en viss position? Ta in en interim chef! Att ta in en interim management-lösning under en begränsad tid löser dels situationen här och nu, men ger oftast en större positiv effekt än vad man efterfrågade.

Interim management innebär kort och gott att hyra in en chef. En tillfällig lösning då en organisation anlitar en professionell, erfaren ledare under en begränsad tidsperiod för ett specifikt uppdrag.

I den här guiden kommer du få veta:

  1. Vad interim management innebär
  2. I vilka situationer kan det vara bra att ta in en interim management konsult?
  3. Hur processen ser ut
  4. Tips när du har bestämt dig.

Trevlig läsning!

Vill du läsa fler guider?
Klicka dig tillbaka till kunskapsbanken!