Lär dig upphandla personaluthyrningstjänster

I Poolias upphandlingsguide ger vi dig verktyg för att skapa förutsättningar att konstruera ett förfrågningsunderlag för personaluthyrningstjänster.

Genom att följa stegen i guiden skapar du goda förutsättningar för ett väl utarbetat förfrågningsunderlag. Vi tar bland annat upp:

  • Sundare upphandlingar ger bättre förutsättningar för offentlig sektor
  • 11 steg till en lyckad förstudie inför upphandling av personaluthyrningstjänster
  • Val av pris- och avropsmodell
  • Så väljer du rätt skallkrav och utvärderingskriterier


Trevlig läsning!
Poolia