Guide
upphandling-personaluthyrningstjanster-1

Skapa förutsättningar att konstruera ett förfrågningsunderlag för personaluthyrningstjänster

Genom att följa stegen i guiden skapar du goda förutsättningar för ett väl utarbetat förfrågningsunderlag.

Vi tar bland annat upp:

  • Sundare upphandlingar ger bättre förutsättningar för offentlig sektor
  • Vägen till en lyckad förstudie inför upphandling av personaluthyrningstjänster
  • Val av pris- och avropsmodell
  • Så väljer du rätt skallkrav och utvärderingskriterier

Trevlig läsning!

Vill du läsa fler guider?
Klicka dig tillbaka till kunskapsbanken!