Visste du att du riskerar att tappa var femte anställd?

Nu är årets Kompetensidikator sammanställd och klar. Här kan du ladda ner ett utdrag gällande de 8 viktigaste slutsatserna, som exempelvis att:

  • Personliga egenskaper avgör
  • Var femte vill ha nytt jobb
  • Jobben flyttar till Linkedin


Optimera matchningen mellan kandidat och företag

För oss är det oerhört viktigt att hålla oss uppdaterade om trender och analysera skillnader i hur arbetsgivare och arbetstagare ser på marknaden.

Gapen ger både Poolia och dig som jobbar med rekrytering insikter som kan optimera matchningen mellan kandidat och företag.

Fyll i formuläret här på sidan för ladda ner utdraget (Pdf).