Vad är Search?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vad är Search?</span>

Search är en alternativ metod för att systematiskt arbeta sig fram till personer som matchar en aktuell befattning. Med hjälp av att skapa långsiktiga relationer i befintliga nätverk och cv-dataser samt genom kvalificerade tips ur vårt externa nätverk, kan vi komma i kontakt med rätt personer. Vi har lång erfarenhet från att bygga nätverk och att hitta rätt kvalifikationer för olika uppdrag. Det arbetet sker med hjälp av tre olika metoder – Executive Search, Specialist Search och Headhunting.

Executive Search är när vi söker efter högre chefsbefattningar och Specialist Search är när vi söker specialister och experter inom något område. Headhunting är när vi redan har en specifik kontakt att söka på.

Oavsett vilken metod du använder kan kompletterande annonsering vara ett bra alternativ parallellt i processen.

7 steg mot en framgångsrik rekrytering Ladda ner guiden härNär använder vi Search?

  • När kompetensen och beteenden är väldigt specifika och omfattningen av lämpliga kandidater är begränsat är Search en givande och viktig metod.
  • När rekryteringen av någon anledning är konfidentiell.
  • När personer som man ringat in och vill anställa trivs bra i nuvarande tjänster och inte har för avsikt att söka nytt arbete.

Hur skapar vi resultat med hjälp av Search?

  • Genom att ständigt vara närvarande i nätverken och aktivt söka nya kontakter, vilket ökar möjligheterna till att knyta till oss rätt personer för specifika eller för kommande uppdrag
  • Search är en relation för oss, där vi använder tekniken som stöd. Inte tvärtom!
  • Tillit och tydlighet leder oss till nya kontakter samtidigt som vi ständigt är informativa i redan befintliga relationer och nätverk. Alla parter kan känna sig trygga med att metoden används på ett professionellt sätt.
Vill du veta mer om search? Läs hur search-arbete skapar långsiktiga relationer och goda resultat!